Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

Ingezonden

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


INGEZONDEN

Zoals we dagelijks ondervinden is het westen er op gebrand nu Rusland te provoceren, en wel zodanig dat er niet te overziene ellende van kan komen als dat land daarin zou trappen. De Navo en trawanten spelen openlijk met vuur zonder dat er van enig verzet hiertegen iets zichtbaar lijkt te zijn in Europa.

Ook uit de tijd die zat voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is overduidelijk zichtbaar dat datzelfde westen op misdadige manier meehielp de wereld in brand te steken met die oorlog tot gevolg.

Praktisch alle landen in Europa werden in korte tijd onder de voet gelopen door de nazi's. Terwijl het de Sovjet-Unie was die gigantische offers moest brengen en bracht, dat geboefte het land uit te werken en grotendeels Europa heeft kunnen bevrijden. Dat alles wordt verzwegen; de mensen van nu mogen dat niet weten. Met laster, laster en nogmaals laster wordt al ruim 70 jaar getracht de Sovjet-Unie zwart te maken.

Vandaag herhaald met Rusland. Ook vandaag spreekt die laster boekdelen. Gelukkig dat er nog heldere geesten zijn die zich daartegen verzetten en dat ontmaskeren.

Vandaag zien we dat kordaat optreden van Rusland hopelijk voorkomt dat het zoveelste soevereine land een prooi wordt van westerse begeerte. En dat na jarenlange ellende voor dat land.

Kees Mattijsen, 6 december 2015.


Jozef Stalin


Foto van redevoering J. Stalin, 7 november 1941
op het Rode Plein te Moskou. Op film vastgelegd.

Alle teksten die in deze bundel zijn verschenen, zijn in de vertaling die van officiële Sovjet-zijde werd vastgesteld. Behalve de Dagorder van 23 februari 1945 welke door Radio Moskou werd weergegeven. Uitgave Pegasus Amsterdam, 1946.

VOORWOORD

Wij brengen hierbij in Nederlandse vertaling uit het Russisch de volledige officiële teksten van alle redevoeringen en proclamaties, die maarschalk Stalin als opperbevelhebber van de gewapende strijdkrachten der Sovjet-Unie in de oorlogsjaren van 1941 tot 1945 heeft gericht tot zijn landgenoten.
Een uitvoerige rechtvaardiging van de verschijning van deze uit historisch oogpunt hoogst waardevolle documenten in het Nederlands is niet noodzakelijk. Het beeld van de oorlog der Verenigde Naties tegen het nazi-dom immers kan uit bloemlezingen van de oorlogsredevoeringen van Roosevelt en Churchill alleen zeker niet volledig gekend worden; daarbij is de hier geboden aanvulling onmisbaar.

In zijn toespraken en legerorders ter gelegenheid van bepaalde hoogtijdagen, als de Revolutie-herdenking op 7 November, de stichtingsdag van het Rode Leger op 23 februari en de feestdag van de Eerste Mei, heeft Stalin in de loop van de worsteling achtereenvolgens alle vraagstukken, die door de oorlogvoering in binnen- en buitenland werden opgeworpen, geanalyseerd met die zeldzame eenvoud en klaarheid, waarvan hij alleen het geheim bezit. Reeds in zijn radiorede van 3 Juli 1941, terstond na de Duitse overrompeling, stelt hij met bijzondere scherpte een vraag, die voor de juiste beoordeling van de gehele wereldstrijd tegen het fascisme (die voor de communisten in alle landen niet op 22 juni 1941, maar minstens 10 jaar eerder is begonnen) van doorslaggevend belang is: hoe het n.l. kon gebeuren, dat de Sovjet-regering een pact had kunnen sluiten (in 1939) met zulke meinedigen als Hitler en Ribbentrop? Men leze het afdoende antwoord.

Historische problemen als die van het tweede front, van de onderlinge verhouding der Verenigde Naties en de Grote Drie, van de houding tegenover het Duitse volk, om slechts een aantal zeer belangrijke te noemen, vindt men van vele kanten belicht, naast alle kwesties van militaire strategie en inwendige krachtsinspanning der Sovjetvolken voor de oorlogvoering.

Van begin tot eind spreekt uit deze documenten het sterke standpunt, dat zijn vertrouwen in de eindoverwinning uit een nuchtere en beheerste beschouwing der onverbiddelijke feiten put. Op 6 November 1944 volgt tenslotte de zelfverzekerde aankondiging, dat het Rode Leger in de naaste toekomst het vaandel der overwinning boven Berlijn zal hijsen, een belofte, die inderdaad een half jaar later in vervulling is gegaan. Het is op grond van deze wereld bevrijdende missie van het Sovjet-leger, dat we in Nederland, dat aan dezen bondgenoot mede zijn grote verplichtingen heeft, de aandacht vragen voor de woorden van de strateeg en politicus Stalin tot zijn volk.

DE UITGEVER.


INHOUDSOPGAVE

Radiotoespraak, 3 juli 1941

24e Verjaardag van de grote Socialistische Oktober-revolutie, Rapport, voorgelegd aan de plechtige zitting van de Moskouse arbeiders-sovjet en van de partij- en bestuursorganen van de stad Moskou, op 6 november 1941.

Redevoering uitgesproken bij de parade van het Rode Leger, 7 november 1941, op het Rode Plein in Moskou. Soldaten gingen vervolgens op weg naar het front. (Op film vastgelegd, Engels ondertiteld).
Stalin speech - November 7, 1941[English subtitles] - YouTube

Dagorder van de Volkscommissaris van Defensie, 23 februari 1942

Dagorder van de Volkscommissaris van Defensie, 1 mei 1942

Antwoord van Stalin op vragen van de correspondent van Associated Press, 3 oktober 1942

25e Verjaardag van de grote Socialistische Oktober-revolutie, Rapport, voorgelegd aan de plechtige zitting van de Moskouse arbeiders-sovjet en van de partij- en bestuursorganen van de stad Moskou, op 6 november 1942.

Dagorder van de Volkscommissaris van Defensie, 7 november 1942

Antwoord van Stalin op vragen van de correspondent van Associated Press, 16 november 1942

Dagorder van de Opperbevelhebber aan de legers van het Zuidwestelijke, Don, Noordkaukasische, Woronesj-, Kalinin-, Wolchow- en Leningradfront, 25 januari 1943

Dagorder van de Opperbevelhebber aan de legers van het Donfront, 2 februari 1943

Dagorder van de Opperbevelhebber, 23 februari 1943

Dagorder van de Opperbevelhebber, 1 mei 1943

Antwoord van Stalin op vragen van de correspondenten van de "New York Times" en "Times", 4 mei 1943

Gelukstelegrammen van Stalin aan Churchill en Roosevelt ter gelegenheid van de overwinning der Anglo-Amerikaanse legers in Noord-Afrika, 7-8 mei 1943

Antwoord van Stalin op een vraag van de correspondent van Reuter. 28 mei 1943

26e Verjaardag van de grote Socialistische Oktober-revolutie, Rapport, voorgelegd aan de plechtige zitting van de Moskouse arbeiders-sovjet en van de partij- en bestuursorganen van de stad Moskou, op 6 november 1943

Dagorder van de Opperbevelhebber, 7 november 1943

Dagorder van de Opperbevelhebber, 23 februari 1944

Dagorder van de Opperbevelhebber, 1 mei 1944

Antwoord van Stalin op een vraag van de correspondent van de Pravda, 13 juni 1944

27e Verjaardag van de grote Socialistische Oktober-revolutie, Rapport, voorgelegd aan de plechtige zitting van de Moskouse arbeiders-sovjet en van de partij- en bestuursorganen van de stad Moskou, op 6 november 1944

Dagorder van de Opperbevelhebber, 7 november 1944

Dagorder van de Opperbevelhebber, 23 februari 1945

Dagorder van de Opperbevelhebber, 1 mei 1945

Dagorder van de Opperbevelhebber, 2 mei 1945

Dagorder van de Opperbevelhebber, 9 mei 1945

Toespraak tot het volk van de USSR, 9 mei 1945

 


Share |