Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Ingezonden
Het referendum: Voor? Tegen? Of....?

Door Chris Steijvers

4 april 2016 - Komende woensdag mogen we naar de stembus. We moeten er wel eerst een kunnen vinden. Talrijke gemeenten hebben hun bezuinigingsdrift al zo ver doorgevoerd dat er nu te weinig stembussen zijn. Zo belangrijk is in de liberale heilstaat Nederland de mening van de bevolking! Maar toegegeven, het ligt niet alleen aan de overheid. Het blijkt ook steeds moeilijker te zijn de stembureaus te bezetten. Het volk is nog maar nauwelijks te porren om dit soort publieke taken op zich te nemen. De bedroevend lage opkomst bij verkiezingen spreekt ook voor zich.

Maar waar gaat het woensdag om? Om een raadgevend referendum. Met de uitslag kan de regering haar kont afvegen. En dat gaat zij doen, ook als een meerderheid van de opgekomen kiezers tegen stemt. Het is als goede raad geven aan iemand waarvan je bij voorbaat al weet dat hij zich niets van die raad zal aantrekken. Zonde van de tijd en de energie. En in het geval van dit raadgevend referendum: nog meer zonde van het geld. Zo rond de 40 miljoen Euro gaat het kosten. Als dit geld direct aan de bijstandsgerechtigden zou worden uitgekeerd, zouden ze in april zo'n slordige 100 Euro per persoon meer te besteden hebben. Voor de bourgeoisie die zich druk maakt over dit referendum moet je overigens vaak uitleggen dat 100 Euro voor een bijstandsgerechtigde veel geld is. In dit referendum gaat het in de eerste plaats om de belangen van de kapitalist. Die heeft geen oog voor gewone mensen. Die weet niet eens hoe gewone mensen leven. De kloof tussen arm en rijk is vele malen groter dan de kloof tussen Nederlander en Rus, om maar eens iets te noemen.

Formeel mag de bevolking raad geven over een al afgesloten verdrag tussen de EU en Oekraïne. In feite gaat het over geheel andere onderwerpen. Zo is in intellectuele kringen een stem voor het verdrag vaak regelrecht een anti-Rusland-verklaring. Een schrijnend voorbeeld daarvan vinden we in een column van Louise Fresco in NRC Handelsblad. Een vrouw die binnen haar eigen vakgebied (landbouw en voedselvoorziening) uiterst effectief het ene na het andere waanidee uit de wereld helpt, blijkt opeens het waanidee aan te hangen dat de Russische communisten in de dertiger jaren geprobeerd hebben de complete bevolking van Oekraïne uit te moorden. En om Oekraïne te bevrijden van die verschrikkelijke Russen, moeten we nu voor het verdrag zijn.

De tegenstanders onder het gewone volk kunnen er ook wat van. De meest bekrompen nationalistische standpunten gaan erin als Gods woord in een ouderling. Tegenstemmen vanuit nationalistische motieven maakt de boel erg ingewikkeld. De nationalisten in Oekraïne zijn immers voor het verdrag. Binnen de EU hebben nationalisten van verschillende nationaliteiten elkaar gevonden onder het bekende maar uiteraard volkomen onwerkbare motto van Koot en Bie: "Samen voor ons eigen". Met het buiten boord houden van de Oekraïense nationalisten grenzen ze nationalistische samenwerking af en erkennen daarmee het bestaan van iets wat ze niet willen: de EU.

Ook in linkse kringen wordt vaak ongenuanceerd stelling genomen tegen de EU. Het behoeft geen betoog dat de EU een constructie is voor de superrijken. Er wordt echter uit het oog verloren dat de nationale staten ook constructies voor de superrijken zijn. Het is een kwestie van schaal, niet meer dan dat. Nederlandse communisten die denken dat ze op Nederlands niveau iets in de richting van een socialistische staat kunnen realiseren, leven in een droomwereld. Ook als Nederland uit de EU zou treden, zal Nederland aan Duitse touwtjes blijven bengelen. Zonder Duitsland en Duitse communisten zal er niets tot stand komen. Het is beter energie te steken in de samenwerking van Europese communisten, en met communisten buiten Europa, dan in holle anti-EU-retoriek. Het is verder onbegrijpelijk dat er in linkse kringen sympathie voor het Rusland van Poetin bestaat. Poetin wordt tot de allerrijkste mensen ter wereld gerekend. Het is een klassieke uitbuiter die zich niks gelegen laat liggen aan de belangen van de gewone Rus. Het huidige Rusland is, net als Nederland, net als de EU, een constructie voor de superrijken.

Op de achtergrond van het referendum over het verdrag met Oekraïne woedt een strijd die, naar de woorden van Lenin, moet beslissen of de Europese dan wel de Russische groep financiële rovers het grootste deel van de buit zal krijgen. En in die strijd, die weleens op een oorlog van type WO1 kan uitlopen, moet een communist geen partij zijn. Mijn oproepkaart voor het referendum ging dus meteen naar het oud papier.

 


Share |