Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Zie ook:

9 mei 2015: Dag van Vreugde en Bittere Herinneringen - Rusland herdenkt historische overwinning op nazi-Duitsland

Tegen unipolaire wereld en blokdenken
Poetin roept op tot internationale samenwerking


President Vladimir Poetin op het Rode Plein, 9 mei 2015

Door Nico Varkevisser

11 mei 2015 - In zijn toespraak op het Rode Plein in Moskou heeft de Russische president Vladimir Poetin de wereld opgeroepen tot grotere samenwerking in de geest van de anti-Hitler coalitie. Hij sprak zich uit tegen de ontwikkeling waarin het denken in blokken van staten tegenover elkaar en opvattingen over de eigen exclusiviteit de principes van internationale samenwerking, die het resultaat waren van de immense strijd tegen de nazi's, heeft uitgehold.

"In de laatste decennia worden de fundamentele beginselen van internationale samenwerking in toenemende mate genegeerd. Dat zijn de principes die door de mensheid zwaar zijn bevochten. We zagen pogingen om een unipolaire wereld te vestigen. We zien het denken in blokken in een stroomversnelling. Al dat ondermijnt duurzame mondiale ontwikkeling. De oprichting van een systeem van gelijke zekerheid voor alle staten moet onze gemeenschappelijke taak geworden. Een dergelijk systeem moet voldoende zekerheid bieden aan de moderne dreigingen en het moet niet rusten op regionale en mondiale blokvorming. Alleen dan zullen we in staat zijn om vrede en rust op de planeet te verzekeren."

Poetin duidde hiermee duidelijk op de politiek van de Verenigde Staten en de NAVO om in Europa opnieuw een deling te bewerkstelligen en door uitbreiding van de NAVO Rusland militair te omsingelen. Vooral dit laatste wordt door Rusland als een grote bedreiging gezien die geheel tegen de afspraak ingaat die door Bush Sr. en Gorbachov is gemaakt aan het einde van de Koude Oorlog. Met uitzondering van de voormalige DDR, dat herenigd werd met de Duitse Bondsrepubliek, zou de NAVO niet naar het Oosten worden uitgebreid.

Poetin ging ook in op de enorme beproevingen die de Sovjetvolkeren hebben doorstaan en het feit dat zij de zwaarste last van de strijd tegen de nazi's hebben gedragen.

"De Sovjet-Unie droeg de zwaarste last van aanvallen van de vijand. De Nazi's brachten hun elite troepen tegen ons in stelling. Al hun militaire macht werd tegen ons geconcentreerd. En alle grote beslissende veldslagen van de Tweede Wereldoorlog, in termen van militaire macht en apparatuur, werden tegen ons gevoerd."

"Ons hele multi-etnische natie stond op om te vechten voor de vrijheid van ons moederland. Iedereen droeg de zware last van de oorlog. Samen hebben onze mensen een onsterfelijke strijd geleverd om het land te redden. Dat bepaalde vooraf de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog. Zij hebben de Europese naties bevrijd van de nazi's."

Hoewel de leiders van de voormalig geallieerden schitterden door afwezigheid, sprak Poetin waarderende woorden uit voor de bijdrage van Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten in de oorlog tegen Nazi-Duitsland. Poetin benadrukte ook de bijdragen van andere volken, zoals China, Mongolië, Servië en India, alsook de verzetsbeweging in de bezette gebieden - inclusief Duitsland - in de strijd tegen de nazi's.

Hij sprak de waarschuwing uit om niet de lessen van de Tweede Wereldoorlog te vergeten.

"Het roekeloze avontuur van Hitler werd een harde les voor de hele wereldgemeenschap. Op dat moment, in de jaren 1930, faalde Europa bij het zien van de dodelijke bedreiging die van de nazi-ideologie uitging. Vandaag, zeventig jaar later, vraagt de geschiedenis opnieuw om onze wijsheid en waakzaamheid. We moeten niet vergeten dat de ideeën van raciale suprematie en exclusiviteit één van de meest bloedige oorlogen ooit heeft uitgelokt. Die oorlog trof bijna 80 procent van de wereldbevolking. Veel Europese landen werden bezet en geraakten in slavernij."

"We herinneren ons de historische bijeenkomst bij de Elbe [de plek waar Russische en Amerikaanse militairen elkaar in 1945 troffen, red.] en het vertrouwen en de eenheid dat door ons gemeenschappelijk erfgoed een voorbeeld werd van eenwording van de volkeren, in het belang van vrede en stabiliteit. Het zijn juist deze waarden die de grondslag van de naoorlogse wereldorde werden. De Verenigde Naties kwamen tot bestaan. En het systeem van modern internationaal recht is ontstaan."

In zijn toespraak richtte Poetin zich ook speciaal tot de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog.

"Jullie zijn de belangrijkste helden van de Grote Overwinningsdag. Jullie strijd heeft ervoor gezorgd dat er vrede kwam en een fatsoenlijk leven voor vele generaties erna. Het heeft het voor hun mogelijk gemaakt om zonder angst vooruit te komen."


Lees hier de volledige tekst [in Engels] van de toespraak.

Beluister hier de toespraak [in Russisch] op YouTube.

Lees hier de Nederlandse vertaling door Jan Beentjes.


Share |