Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Zie ook:

Onderzoek toont aan dat 1% nu meer bezit dan de rest van ons samen.

Nederland Europees kampioen


Nederland viert zijn eerste overwinning sinds '88 (Foto: HH)

Oxfam

14 mei 2016 - Leuker kunnen we ’t niet maken, wel eerlijker. Met deze leus lanceert Oxfam Novib vandaag het rapport 'Nederland belastingparadijs'. Nederland blijkt EU-kampioen in het mogelijk maken van belastingontwijking. Van alle EU-landen biedt ons land de meeste mogelijkheden aan multinationals om belastingen te ontwijken. Door internationale belastingwedloop loopt de Nederlandse schatkist jaarlijks ruim € 5,5 miljard aan inkomsten mis.

Nederland is EU-kampioen in het mogelijk maken van belastingontwijking, dat wijst een onderzoek van de Europese Commissie (EC) uit. Internationale criteria wijzen in dezelfde richting en ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft Nederland al jaren in het vizier als belastingparadijs. Het Centraal Planbureau (CPB) en de Algemene Rekenkamer (AR) gebruiken de term belastingparadijs niet, maar wijzen op hetzelfde zorgelijke feit: Nederland wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om winst door te sluizen. Zo is Malawi, een van de armste landen ter wereld, de afgelopen zes jaar zo’n $ 27,5 miljoen misgelopen, doordat het Australische mijnbouwbedrijf Paladin via Nederland belasting kon ontwijken. Ondanks alle feiten blijft Nederland stellig ontkennen een belastingparadijs te zijn.

Esmé Berkhout, belastingexpert Oxfam Novib: "Nederland is wereldwijd één van de belangrijkste draaischijven voor het ontwijken van belasting. Ons land gaat zelfs aan kop in de EU als het gaat om de mogelijkheden die het bedrijven biedt om zo min mogelijk belasting te betalen. De Nederlandse overheid, met staatssecretaris Wiebes voorop, heeft beterschap beloofd, maar blijkt zich in Europa jarenlang tegen maatregelen te hebben verzet. De realiteit is dat het Nederlandse belastingstelsel bijdraagt aan armoede en ongelijkheid in de wereld. De internationale belastingwedloop waar Nederland aan mee doet gaat vooral ten koste ontwikkelingslanden en kent eigenlijk maar één winnaar: het internationale bedrijfsleven."

Belasting-hokus-pokus

Juist een combinatie van regels maakt Nederland zo aantrekkelijk voor belastingontwijkende multinationals. Dankzij belasting-hokus-pokus met brievenbusmaatschappijen en geheime afspraken met de Belastingdienst weten internationale bedrijven via ons land op grote schaal belasting te ontwijken. Momenteel kent Nederland zo’n 14.400 doorsluisfirma’s, vooral brievenbusfirma’s, die samen zo’n € 3.500 miljard per jaar door ons land sluizen. Hoewel onze regering herhaaldelijk belooft een eind te maken aan deze praktijken, neemt het gebruik van brievenbusfirma’s nog elk jaar toe.

Dubbele petten

Belastingadvieskantoren hebben een stevige vinger in de pap bij het bepalen van de Nederlandse belastingregels, waarbij vaak sprake is van dubbele petten. Zo zijn de voorzitters van de belastingwerkgroepen bij VVD en D’66 beiden partner bij KPMG Meijburg & Co. Belastingadvieskantoren, academische wereld en politieke commissies zijn zó met elkaar verweven dat op z’n minst de verdenking van belangenverstrengeling wel erg sterk is.

Partners van belastingadvieskantoren zijn sterk vertegenwoordigd in wetenschappelijk onderzoek en adviescommissies richting de overheid en het parlement. In 2011 was maar liefst 36 procent van de hoogleraren accountancy op Nederlandse universiteiten ook partner van een groot accountantskantoor, blijkt uit onderzoek. Zij geven les, doen onderzoek aan toonaangevende Nederlandse kennisinstellingen en adviseren de overheid bestaande belastingvoordelen voor multinationals te behouden of zelfs uit te breiden. Tegelijkertijd hebben dezelfde belastingadvieskantoren veel multinationals als klant die er belang bij hebben dat Nederland een belastingparadijs blijft.

"Het is onaanvaardbaar dat bedrijven niet gewoon hun fair-share aan belasting betalen en dat Nederland hen die mogelijkheid biedt. Wereldwijd lopen ontwikkelingslanden daardoor inkomsten mis die hard nodig zijn om iets te doen aan de extreme ongelijkheid, en waar gezondheidszorg, onderwijs en andere publieke diensten mee verbeterd kunnen worden. Om het vertrouwen in ons belastingstelsel te herstellen moet de Nederlandse overheid, momenteel EU-voorzitter, nu echt aan de bak met aanpak van belastingontwijking. Er zijn voldoende concrete stappen die Nederland kan nemen, zowel eenzijdig, als binnen Europa en internationaal", aldus Berkhout.

Belastingwedloop

Van de aanhoudende internationale druk om het belastingbeleid aan te passen trekt Nederland zich maar weinig aan. Sterker nog, achter de schermen doet ons land driftig mee aan de internationale belastingwedloop, in de hoop dat meer bedrijven zich hier willen 'vestigen'. In deze race to the bottom verlagen landen hun belastingtarieven en geven ze grote bedrijven nog meer belastingvoordelen. Door deze internationale belastingwedloop loopt de Nederlandse schatkist jaarlijks ruim € 5,5 miljard aan inkomsten mis.

€ 100 miljard

Niet alleen Nederland verliest inkomsten door belastingontwijking, vooral arme landen zijn de dupe. Ontwikkelingslanden verliezen maar liefst € 100 miljard per jaar door belastingontwijking door multinationals wereldwijd. Belastinggeld dat arme landen hard nodig hebben voor betere gezondheidszorg en beter onderwijs.

Shanaj Parvin (26) in Bangladesh is een van miljoenen gedupeerden. Zij moet noodgedwongen na een lange werkdag in de kledingfabriek haar dochter Sarah (6) zelf les geven. Voldoende scholen met bekwame leraren zijn er in Bangladesh niet. Het land heeft te weinig inkomsten om zulke voorzieningen te kunnen financieren. Met het huidige belastingbeleid draagt Nederland bij aan deze situatie en aan armoede en extreme ongelijkheid elders in de wereld.

Eerlijk en transparant

Oxfam Novib pleit krachtig voor een eerlijk en transparant Nederlands belastingbeleid, zodat ontwikkelingslanden de belastinginkomsten krijgen waar ze recht op hebben. Daarom vragen wij onder meer het volgende aan de Nederlandse regering:

1. Stop schadelijke belastingpraktijken en schadelijke afspraken met multinationals.
2. Stimuleer een krachtige aanpak van belastingontwijking door de Europese Unie.
3. Steun actief een wereldwijde aanpak van de belastingwedloop en een rechtvaardiger internationaal belastingbeleid.
4. Maak elk wetsvoorstel transparant met een lobbyparagraaf over externe inbreng en contacten.


Bron: Oxfam Novib, 'Nederland belastingparadijs. Leuker kunnen we 't niet maken, wel eerlijker' en Nederland Europees kampioen in faciliteren belastingontwijking.

 


Share |