Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Modern nazisme als drijvende kracht achter de Euro-Atlantische integratie

Door Pjotr Iskenderov [1]

9 mei 2015 - De groei van het nazisme dat we in Europa de afgelopen jaren hebben kunnen waarnemen, de toegenomen activiteiten van fascistische groepen, de cultivering van de fascistische ideologie tot op het niveau van individuele regeringsleiders en de herhaalde pogingen om de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog te herzien, hebben diepgewortelde oorzaken.

In het hart van dit fenomeen ligt de wens van de Westerse architecten van een 'nieuwe wereldorde' om het modern nazisme te gebruiken als instrument voor Europese en Euro-Atlantische integratie. In de praktijk krijgt dit vorm in het mobiliseren van de publieke opinie in de afzonderlijke landen onder de slogans van Euro-Atlantisme en Russofobie en de pogingen om tegenstanders te provoceren tot een reactie om de schuld voor het destabiliseren van de situatie op hen af te schuiven.

Joegoslavië

Deze aanpak werd voor het eerst in de jaren 1990 toegepast op het ineenstortende Joegoslavië. Toen werd ingezet op nationalistische en openlijk fascistische partijen en organisaties om te beginnen in Kroatië, vervolgens in Bosnië en Herzegovina en, ten slotte, onder de Albanezen in Kosovo. Zij kregen de rol van katalysator toegewezen voor het aanwakkeren van anti-Servische sentimenten. Dit was het eerste niveau van gebruikmaking van het nazisme voor de geopolitieke belangen van het Westen. De overgang naar het tweede niveau vond plaats naar aanleiding van de logische reactie van Belgrado, dat werd veroordeeld als manifestatie van 'Servisch nationalisme'. Dit maakte het voor het Westen mogelijk om naar het derde niveau van inmenging in de Balkan te gaan - het creëren van de basis voor militaire interventie, zowel onder auspiciën van VN-resoluties (Bosnië-Herzegovina) als zonder dergelijke resoluties (Joegoslavië in 1999).


De fascistische Svoboda Partij marcheert door Kiev, Oekraïne.

Oekraïne

Een soortgelijk scenario wordt momenteel toegepast in de Oekraïne. Het is naïef om te denken dat de westerse leiders geen informatie hebben over de fascistische aard van de Pravy Sektor en andere soortgelijke groepen waarmee het Oekraïense regime de macht deelt. Alleen al omdat de activiteiten van deze groepen een directe bedreiging vormen voor het bestaan van etnische minderheden met nauwe banden met landgenoten in Hongarije, Roemenië, Slowakije, Griekenland en een aantal andere EU-lidstaten. Het scenario dat wordt gevolgd, vereist echter van de Europese Unie om haar ogen te sluiten voor dit gevaar, zodat zij deze nationalistische krachten kan gebruiken om anti-Russische elementen in de Oekraïne te mobiliseren, onder zoveel mogelijk Euro-Atlantische leuzen. Als onderdeel van deze aanpak worden de nazi's gepositioneerd als 'kampioenen van de democratie en de Europese waarden' en hun tegenstanders, de bewoners van het oosten van de Oekraïne, als aanhangers van totalitarisme, van een Russische' vijfde colonne' en 'terroristen'. Op hetzelfde moment worden de legitieme acties van Rusland in het verstrekken van politieke en humanitaire steun aan de bevolking van Donbass behandeld als 'anti-Oekraïens', als inmenging in de interne aangelegenheden van Oekraïne.


Oleh Tyahnybok, voorzitter van Svoboda brengt de Hitlergroet.
In december 2012 riep het Europees Parlement nog op niet met
deze partij samen te werken, na de coup van 23 februari 2014
werd deze partij in de regering gehaald en bezet het
vooraanstaande ministersposten.

Iets dergelijks kan ook worden waargenomen in andere delen van de voormalige Sovjet-Unie. Sinds het begin van de jaren 1990, hebben de VS en de EU hun ogen gesloten voor de activiteiten van fascistische bewegingen en neonazi organisaties in de Baltische republieken en reageerden zij heftig op alle pogingen van Rusland om de aandacht van het publiek en de internationale organisaties te vestigen op de wedergeboorte van het nazisme in de Baltische staten en de schending van de rechten van de Russische bevolking. Ook hier werd dit als 'inmenging in de interne aangelegenheden' afgedaan.

Naïeve

In een tijd waarin het idee van Europese integratie steeds minder aantrekkingskracht onder de Europese bevolking heeft, met steeds meer conflicten en tekenen van interne scheuring binnen de EU zelf, zou het naïeve zijn om van Washington en Brussel te verwachten dat zij stoppen met het gebruiken van fascistische organisaties bij de propaganda voor het Europese en Atlantische integratieproces.

Tegelijkertijd groeit de ontgoocheling van de EU-lidstaten met de Brusselse bureaucratie en dwingt het de westerse centra hun posities enigszins aan te passen. Dit wordt versterkt door het feit dat de neonazi's elke mogelijkheid aangrijpen om los van de controle van hun mentoren en bewakers te komen. Zo heeft de Tsjechische Republiek een verklaring van de Oekraïense autoriteiten geëist over de wet die door de Verchovna Rada (Oekraïense Parlement. vert.) is aangenomen waarin OUN-UPA (Oekraïens nazileger in WOII, vert.) wordt verheerlijkt, met als dreiging het niet- ratificeren van de associatieovereenkomst tussen de EU en de Oekraïne. "Voor de top in Riga moet de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Klimkin naar Praag komen om uit te leggen wat de situatie is ten aanzien van de wet op de Banderites (Oekraïense fascisten, vert.)", zei de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken Lubomír Zaorálek.

Uiteraard zou men sterkere woorden verwachten van de minister van buitenlandse zaken van een land dat, in 1938, het slachtoffer werd van het Verdrag van München tussen het Westen en Hitler en in het bijzonder met betrekking tot het besluit van de autoriteiten in Kiev om Hitler-Duitsland en de Sovjet-Unie op één lijn te stellen. Dit werd duidelijker uitgedrukt door de directeur van het Simon Wiesenthal Centrum in Israël, Efraim Zuroff: "De passage over het verbod van zowel het nazisme als het communisme plaatst het grootste genocidale regime in de menselijke geschiedenis gelijk aan het regime dat Auschwitz bevrijd heeft en dat geholpen heeft een einde te maken aan de heerschappij van terreur van het Derde Rijk."[2]

Een objectieve beoordeling van de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog en de berichtgeving van de West-Europese media geraken in een spagaat. De Zweedse krant Aftonbladet herinnert eraan dat "er één ding is dat de leiders en de mensen van de Sovjet-Unie niet kan worden ontnomen - hun wens om het Hitler-regime te vernietigen... Het Rode Leger heeft werkelijk gevochten om Oost-Europa te bevrijden van het fascisme"...

Elk gebrek aan controle over de neonazistische organisaties in de Oekraïne dreigt gewapende conflicten te veroorzaken, niet alleen in het oosten maar ook in het westen van het land. Als dit gebeurt, zullen de regeringen van de EU-buurlanden van de Oekraïne niet langer aan de zijlijn blijven. Dat spreekt voor zich, althans wanneer zij de belangen van hun landgenoten belangrijker vinden dan het geopolitieke spel met de nieuwe nazi's ten behoeve van de Euro-Atlantische integratie.


[1] Bron: Modern Nazism as the Driving Force of Euro-Atlantic Integration - Vertaald door Nico Varkevisser.
[2] De Jerusalem Post, 14.04.2015.


Share |