Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Herdenking 70 jaar overwinning op Nazi-Duitsland (2):

1) Zichtbare historische breuk tussen Oost en West

2) Het Westen en Geschiedvervalsing

3) Waar komen de Nazi’s vandaan?

Herdenking 70 jaar overwinning op Nazi-Duitsland (2)
Het Westen en Geschiedvervalsing

Door Nico Varkevisser

17 mei 2015 - In het eerste deel over de herdenking van 70 jaar bevrijding van nazi-Duitsland in Moskou is ingegaan op de nadrukkelijke afwezigheid van de Westerse leiders, met name de voormalige geallieerde bondgenoten Frankrijk, Engeland en de VS.

Als motivatie voor hun boycot werd de vermeende Russische inmenging in de Oekraïne gegeven. Het Westen steunt het door henzelf via een staatsgreep aan de macht gebracht regime in Kiev, waarin lieden opereren die er geen misverstand over laten bestaan hoezeer zij zich verbonden voelen met de nazi-ideologie en daadwerkelijk ook handelen in de geest van de nazi’s: met intimidatie, moord en terreur. Precies die kenmerken waarom juist miljoenen mensen over de gehele wereld uit afschuw deelnemen aan de jaarlijkse herdenkingen.


Het fascistische Azov bataljon in de Oekraïne poseert met een foto van Hitler in 2015

Een cynicus zou kunnen zeggen dat het Westen alleen maar een oogje dichtknijpt voor 'foute figuren' omdat ze op dit moment nu eenmaal goed bruikbaar zijn om Oekraïne binnen de invloedssfeer van de EU en de NAVO te krijgen, weg van Rusland. Maar als we de geschiedenis bekijken dan is er veel meer te zeggen over de relaties van het Westen met de nazi’s. In feite is het een lange geschiedenis van innige verbondenheid, vooral van Frankrijk, Engeland en de VS en de financiële machten van Wall Street en de City of London, voor wie zij optreden.

Geschiedvervalsing

In het Westen wordt over de oorzaken en het verloop van de Tweede Wereldoorlog een voorstelling van zaken gegeven die regelrecht als geschiedvervalsing kan worden betiteld. Zo wordt het verhaal gekoesterd dat Hitler op democratische wijze, uit onvrede en armoede onder het misleidde Duitse volk, aan de macht is gekomen en dat hij door zijn demagogisch talent en ziekelijke brein de wereld in diepe ellende heeft gestort.

Zo lezen we bij Wikipedia: "De partij [van Hitler, nv] kwam in 1933 in Duitsland aan de macht met behulp van propaganda die appelleerde aan het ressentiment onder de Duitse bevolking en door terreur tegen en intimidatie van politieke tegenstanders."

Maar demagogen hebben een beperkt en kort bereik. Zoals Lincoln zei: "Enkele mensen kun je altijd voor de gek houden, alle mensen kun je een enkele keer voor de gek houden, maar je kunt niet alle mensen altijd voor de gek houden". De werkelijkheid is dat Hitler ook op een cruciaal moment in het zadel is gezet en niet door het Duitse volk. Zijn partij, de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP), had op haar hoogtepunt niet meer dan een derde deel van de kiezers achter zich en haar aanhang was tanende. Joseph Goebbels, de latere propagandaminister, schreef in zijn dagboek in januari 1933, vlak voor het aan de macht komen van Hitler, "het is nu of nooit". De nazi’s waren wanhopig. Juist op dat moment werd Hitler tot Rijkskanselier benoemd. De vraag is, door wie?

Anticommunisme

Een wijd verbreidde opvatting in het Westen is dat de Sovjet-Unie - vooral Stalin – niet veel beter was, misschien nog wel erger. De opvatting 'communisme en fascisme is één' leeft tot op de dag van vandaag. In Oekraïne is dit onlangs zelfs in een wet vastgelegd en wordt het gebruikt voor het verbieden van politieke partijen en vervolging van politieke tegenstanders.

We vinden die opvatting niet alleen onder politici en in de media, maar ook in het onderwijs op scholen en universiteiten en het wordt inmiddels al aan bijna vier generaties onderwezen. Het Westen zou staan voor 'democratische waarden' tegenover 'totalitaire machten' en claimt de overwinning op Hitler-Duitsland in 1945. Zo wordt de doorslaggevende rol van de Sovjet-Unie in de strijd tegen de nazi’s, en de onnoemlijke offers die dat land heeft gebracht, met naar schatting 27 miljoen doden, naar de achtergrond gedrongen, of zelfs ontkend. [1] Tegelijkertijd wil men daarmee maskeren dat de Westerse landen het nazi-monster in de jaren ’30 geen strobreed in de weg hebben gelegd, de elites in de meeste bezette landen omvangrijk collaboreerden met de nazi’s en na de oorlog actief meehielpen bij het kunnen ontsnappen van veel nazimisdadigers. In veel gevallen lieten de nazi’s het vuile werk opknappen door collaborerende landverraders. Zo was het de Nederlandse politie die de meeste politieke tegenstanders en joden van huis haalden en verzorgde de Nederlandse Spoorwegen het transport naar de kampen, iets waarvoor pas enkele jaren geleden schoorvoetend een verontschuldiging is gegeven.

Fascisme

Voor de duidelijkheid moet er een onderscheid gemaakt worden tussen fascisme en nationaalsocialisme. Het laatste is een vorm van fascisme zoals dat in Duitsland zich ontwikkelde met haar kenmerkende racisme en antisemitisme. In Italië waar Mussolini begin jaren ’20 de macht greep, noemde men zich fascisten. Daar speelde het antisemitisme niet zo’n prominente rol. Wat beiden wel gemeen hadden, net zoals met welk ander fascistisch bewind dan ook, is de grenzeloze uitbuiting van de werkende mensen. Dat wezenlijke kenmerk van het fascisme wordt totaal verzwegen.

Fascistische regimes dienen de belangen van de grote bedrijven en banken. Fascisme betekent de totale onderworpenheid van de samenleving aan banken en bedrijven. Dit verklaart ook de haat tegen communisten, socialisten en vakbonden, die door elk fascistisch regime het meest vervolgd worden omdat zij voor de belangen van de werkende mensen opkomen. De nazi’s onderscheidden zich hierin slechts door hun brute, massale en meedogenloze aanpak.


Rijksdag door de nazi’s in brand gestoken

En de nazi’s handelden ook onmiddellijk. Direct na het aan de macht komen in 1933, werd de Rijksdag, het Duitse parlementsgebouw, in brand gestoken en begon de jacht op communisten en andere progressieve mensen. Vrijwel onmiddellijk verschenen de eerste concentratiekampen, wat later zou uitgroeien tot een gigantisch systeem van menselijke repressie en vernietiging. Door de vrijwel exclusieve benadrukking in het Westen van de Jodenvervolging en de gaskamers van Auschwitz als het om de slachtoffers van de nazi’s gaat, raakt het feit op de achtergrond dat de nazi’s miljoenen mensen als slaven in de concentratiekampen en bedrijven lieten werken. Mannen werden in razzia’s van de straat gehaald om voor de Duitse oorlogsindustrie te werken en hierin discrimineerden de nazi’s niet. Het waren ook niet alleen Duitse bedrijven die hiervan profiteerden, ook bedrijven in de bezette gebieden konden rekenen op arbeidskrachten uit de kampen. Ondernemers hoefden niet te vrezen voor arbeidsonrust. De naziterreur zorgde voor goedkope arbeidskrachten en elk protest werd gesmoord in bloed.

Nazi project

Het is voor de huidige tijd waarin wij leven van belang dit fundamentele klassenkarakter van het fascisme te onderkennen, haar functie voor het maximaliseren van de winsten door de arbeiders volledig rechteloos te maken en tot op het bot uit te buiten. Op dit moment wordt er in het geheim onderhandelingen gevoerd over een vrijhandelszone tussen Europa en de VS, de zgn. Transatlantic Free Trade Agreement (TAFTA). Wat daarover tot nu toe naar buiten is gekomen, maakt duidelijk dat we met een fascistische coup te maken hebben. De Amerikanen willen niet alleen schaliegasboringen en GMO-gewassen in Europa doordrukken, maar vooral de oppermacht van de multinationals zodanig vastleggen dat zij overheden, zowel plaatselijk als nationaal, kunnen aanklagen en schadevergoeding eisen wanneer er wetgeving komt, b.v. op het punt van milieu, die nadelig voor ze is. Dezelfde krachten die zich op hun 'democratische' borst kloppen dat zij de strijd tegen het fascisme hebben gewonnen, voeren in het geheim onderhandelingen over de uitlevering van alle democratische rechten aan de multinationals en de grote banken van Wall Street.

Ook de EU zelf, die deze onderhandelingen voert, is een fascistisch project. Het komt zelfs uit de koker van de nazi’s. In augustus van 1944 vond in een hotel in Straatsburg in het diepste geheim een bespreking plaats van nazi-kopstukken en vertegenwoordigers van de Duitse industrie en banken. Centraal stond het thema: "De oorlog is verloren, hoe kunnen we de vrede winnen". Hoewel het in Duitsland verboden was, op straffe van deportatie of executie, om te twijfelen over de afloop van de oorlog, wisten deze kopstukken al lang hoe de vlag ervoor stond. Men was het er ook over eens hoe 'de vrede' zou moeten worden gewonnen, nl. op economische wijze. Men had zelfs al een naam bedacht voor dit 'nazi-vredesrijk': de Europese Economische Gemeenschap!


Voormalig SS'er Bernhard van Lippe-Biesterfeld

Hitler's bankier Herman Josef Abs

Een belangrijke motor achter de Europese eenwording, eerst in de vorming van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, vervolgens in de Europese Gemeenschap om ten slotte tot een Europese Unie te komen was de Bilderberg groep die, met hun jaarlijkse strikt geheime conferenties van politici, vertegenwoordigers van grote multinationale ondernemingen en de media, achter de schermen een belangrijke invloed uitoefende en nog uitoefent op de internationale verhoudingen. De eerste conferentie was in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek van 29 tot 31 mei 1954. Wikipedia zegt hierover: "Er werd onder meer van gedachten gewisseld over de houding tegenover het communisme, het communisme in Europese landen als Frankrijk en Italië, de Korea-oorlog en de Europese integratie." De bijeenkomst stond onder leiding van Prins Bernhard, een voormalig lid van de Reiter SS, een speciale afdeling van de SS voor adellijke figuren. Verder was aanwezig, en dat benadrukte nog sterker de invloed van de nazi's, de invloedrijke bankier Herman Josef Abs ,die in het Derde Rijk van Hitler in de leiding zat van de Deutsche Bank, de belangrijkste bank die de financiën van Hitler regelde.

Hoezeer het in feite al vanaf het begin om een politiek project ging, blijkt uit de woorden van Jean Monnet, één van de grondleggers van de EU, die op 30 april 1952 aan een vriend schreef: "De Europese volkeren moeten naar een superstaat worden geleid zonder dat de mensen begrijpen wat er gebeurt ... Dit kan worden bereikt door opeenvolgende stappen, elk vermomd als het hebben van een economisch doel, maar die uiteindelijk en onomkeerbaar zal leiden tot een federatie."

De wereld op zijn kop

Het is interessant om te zien hoe zowel voorstanders als vele tegenstanders van de EU dit Europese project van de nazi’s beoordelen. De voorstanders willen ons laten geloven dat de EU in het belang is van 'de democratie' en 'vrede in Europa', niet gehinderd door het feit dat de Europese Commissie niet gekozen maar benoemd is, het Europese Parlement geen parlementaire bevoegdheden heeft en voor de uitbreiding van de EU gebruik is gemaakt van oude en nieuwe nazi’s, zoals we bij het slopen van Joegoslavië hebben kunnen zien en thans in Oekraïne. Het is daarom ook niet verbazingwekkend dat we van deze 'democraten' van de EU weinig of geen zorgen horen uiten over de groei en manifestatie van naziorganisaties in Europa. Het wordt alleen gehanteerd bij het politiek manipuleren tijdens verkiezingen. Wat betreft de vrede die Europa zou brengen, is Griekenland een goed voorbeeld van de meedogenloosheid van de EU-elite en de banken die zij vertegenwoordigt. Tony Blair had voor één keer gelijk toen hij zei dat de 'P' van Peace (vrede) voor Power (macht) staat.

Ook veel tegenstanders van de EU, alsook van de zogenaamde Nieuwe Wereldorde, ontkennen het ware karakter door het voor te stellen als … inderdaad, de nieuwe Sovjet-Unie. Vooral bij de Engelse UKIP zien we dit in hun propaganda. Zij stellen de EU voor als een 'socialistisch' project, zoals geestverwanten in de VS Obama als een socialist zien die het Sovjetmodel wil invoeren. Zo wordt, door zowel voor- als tegenstanders van het nazi-project van Europese eenwording onder totale controle van banken en bedrijfsleven, een totaal vals weergegeven. Zij vullen elkaar aan in de strijd tegen hun gezamenlijke 'communistische' vijand en de ware aard van het beest blijft verborgen. De EU staat voor ongecontroleerde totale macht aan de grote banken en bedrijven en onderworpenheid aan een elite van niet-gekozen Eurocraten in Brussel. De EU heeft niets wat maar lijkt op democratie of socialisme.


Voor de aanvang van de militaire parade in Moskou wordt de Sovjetvlag, gevolgd door de Russische vlag, gepresenteerd.

Historisch

De herdenkingsplechtigheid in Moskou en activiteiten in tientallen steden met miljoenen deelnemers, kan met recht een historische gebeurtenis worden genoemd. Niet alleen door het grote aantal deelnemers en de aanwezigheid van vele buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders, maar ook door de deelname - voor het eerst in de geschiedenis - van militairen uit China, India, Mongolië en Servië aan de parade in Moskou.

De herdenking en het afsluitend galaconcert straalden het beeld uit van een groeiend zelfbewustzijn van het Russische volk, trots op haar geschiedenis, dat zich niet door Westerse machten laat intimideren en koeioneren. Het weet zich daarbij gesteund door miljoenen in de gehele wereld die wel degelijk beseffen wat fascisme is en wat voor heroïsche strijd de Sovjet-Unie heeft geleverd voor de bevrijding van geheel Europa - en daarbuiten - van de Duitse nazi’s.

Het historisch besef van de huidige Russische leiders over de betekenis van de Sovjet-Unie in die strijd werd duidelijk gemaakt door de presentatie van eerst de vlag van de Sovjet-Unie, gevolgd door de Russische vlag, voorafgaand aan de parade. Daarmee werd tevens het belang van Stalin en de communistische partij in deze strijd benadrukt. Dit in tegenstelling tot de veel in het Westen gehoorde opinie – het zoveelste voorbeeld van geschiedvervalsing – dat het Russische volk gewonnen heeft ondanks Stalin.

De herdenking op 9 mei toonde de grote waarde die men in Rusland hecht aan de bevrijding van nazi-Duitsland. Het heeft een geweldige impuls gegeven aan het bewustzijn van jongere generaties over wat voor vijand men tegenover zich had en welke offers zijn gebracht. Dat maakt het Russische volk sterk in de nieuwe confrontatie met het Westen. Want één ding is duidelijk, de nazi’s zijn dan wel verslagen in 1945, maar niet verdwenen.

De strijd tegen het fascisme in het Westen, is in de eerste plaats een strijd tegen geschiedvervalsing en/of doen vergeten. Het feit dat in ons land de bevrijding niet eens elk jaar gevierd wordt, zegt genoeg over wat voor waarde men in ons land daaraan hecht. Daar komt bij dat bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam ook de Nederlandse slachtoffers van o.a. de Korea-oorlog wordt herdacht. Op alle mogelijke manieren worden herdenking en viering van belangrijke dagen uit de geschiedenis in de strijd van de volken uitgehold, misvormd of eenvoudigweg achterwege gelaten. Zo heeft men op slimme wijze Bevrijdingsdag op 5 mei en 1 mei vervangen voor een nietszeggend commercieel verjaardagspartijtje van een Koninklijke familie die als eerste de benen nam toen de oorlog uitbrak.

Alleen in de vier jaar dat de Sovjet-Unie bondgenoot was, van 1941 tot 1945, werd er hier anders gesproken. [2] Geen wonder dat de meeste mensen geen kennis van het verleden hebben en men wil dat graag zo houden. Zo blijven niet alleen de werkelijk krachten achter de nazi’s verborgen, maar is het ook heel bruikbaar bij het herschrijven van de geschiedenis, waarbij de slachtoffers in de rol van daders worden geplaatst, en de geesten rijp maken voor een nieuwe oorlog… niet tegen Stalin, maar Poetin, in ieder geval tegen Rusland.

Noten:

[1] Zie: De economische prijs die de Sovjet-Unie betaalde voor de overwinning op nazi-Duitsland

[2] Zie: De slag om Rusland


Herdenking 70 jaar overwinning op Nazi-Duitsland (2):

1) Zichtbare historische breuk tussen Oost en West

2) Het Westen en Geschiedvervalsing

3) Waar komen de Nazi’s vandaan?


Share |