Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


De plunderfase van het kapitalisme is begonnen:
Duitsland in de aanval tegen het IMF

Door Paul Craig Roberts [1]

28 mei 2016 - Na op succesvolle wijze de EU gebruikt te hebben bij het onderwerpen van het Griekse volk door haar 'linkse' regering tot een pion van Duitse banken te maken, vindt Duitsland nu het IMF tegenover zich om Griekenland in totale vergetelheid te plunderen.

De regels van het IMF verbieden de organisatie kredieten te verlenen aan landen die leningen niet kunnen terugbetalen. Het IMF heeft op basis van de feiten geconcludeerd dat Griekenland de uitstaande leningen niet kan terugbetalen. Daarom is het IMF niet bereid om Griekenland geld te lenen, bedoeld om haar schulden aan particuliere banken af te lossen.

Roofridders

Het IMF zegt dat de schuldeisers van Griekenland, van wie velen niet eens echte crediteuren zijn maar gewoon een stel die Griekse schulden tegen een spotprijs hebben opgekocht in de hoop daar flink van te profiteren, een deel van de Griekse schuld moeten afschrijven tot een bedrag dat voor de Griekse economie te dragen is. De banken willen echter niet dat Griekenland in staat is haar schulden af te betalen, omdat ze dat onvermogen willen gebruiken om het land te beroven van haar bezittingen en het sociale vangnet dat in de 20ste eeuw is opgebouwd te ontmantelen. Zij willen het feodale tijdperk herstellen, met een paar roofridders en veel lijfeigenen.

In de visie van Duitsland wordt het IMF verondersteld Griekenland leningen te verstrekken waarmee het land particuliere Duitse banken kan betalen. Het IMF moet dan worden terugbetaald uit opbrengsten door het verlagen of afschaffen van de AOW, openbare diensten en ontslag van overheidspersoneel. Omdat deze bedragen onvoldoende zullen zijn, zal Griekenland gedwongen worden om haar nationale bezittingen, zoals openbare waterbedrijven, havens, spoorwegen, luchthavens, snelwegen en beschermde eilanden aan buitenlandse investeerders - d.w.z. aan diezelfde banken of hun belangrijkste klanten - te verkopen.

Tot dusver hebben de zogenaamde 'crediteuren' alleen toegezegd om over 2 jaar met 'een vorm van schuldverlichting' te beginnen, zonder nog een bedrag te noemen. Tegen die tijd is een groot deel van de Griekse jongeren al geëmigreerd en vervangen door immigranten, op de vlucht als gevolg van Washington’s oorlogen in het Midden-Oosten en Afrika.

Met andere woorden, Griekenland wordt vernietigd door de EU waar ze dom genoeg zo graag bij wilde horen. Hetzelfde gebeurt met Portugal en is ook aan de gang in Spanje en Italië. De plunderingen hebben Ierland en Letland al verslonden (en een aantal Latijns-Amerikaanse landen) en is in snel tempo aan de gang in de Oekraïne.

Orwelliaans

De krantenkoppen die melding maken van een akkoord over een 'bailout', dat zou zijn bereikt tussen het IMF en Duitsland over het terugdringen van de Griekse schuld tot een draagbaar niveau, zijn vals. Geen enkele 'schuldeiser' heeft een cent van de schuld afgeschreven. Het enige wat de zogenaamde 'schuldeisers' hebben toegezegd is een niet-specifieke 'belofte' van een onbepaald bedrag dat pas over 2 jaar vanaf nu zou worden afgeschreven. (De Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, wil het duidelijk over de Bondsdagverkiezingen van 2017 heen tillen, vert. DW).

De krantenkoppen over een zogenaamde 'bailout' zijn niets anders bedoeld dan om het IMF rugdekking te geven voor haar bezwijken voor de Duitse druk, in strijd met haar eigen regels. Het IMF kan nu zeggen dat de toekomstige afwaardering (waarbij niets gespecificeerd is) van de schuld, Griekenland in staat zal stellen om de rest van haar schulden af te betalen en dus kan het IMF Griekenland lenen om de particuliere banken te betalen. Met andere woorden, het IMF is de zoveelste wetteloze westerse instelling, waarvan het handvest net zo weinig betekent als de Amerikaanse grondwet of het woord van de Amerikaanse regering in Washington. [2]

De media volharden in het omschrijven van de plundering van Griekenland als een 'bailout'. De plundering van een land en de bevolking als een 'bailout' bestempelen, is Orwelliaans. De hersenspoeling is zo succesvol dat zelfs de media en politici van het beroofde Griekenland het financiële imperialisme als een 'bailout' bestempelen.

Overal in de westerse wereld hebben een verscheidenheid aan maatregelen, zowel door ondernemingen als overheden, geleid tot de stagnatie van de economische groei. Om winsten te kunnen blijven rapporteren zijn mega-banken en multinationals tot regelrechte plundering overgegaan. Sociale voorzieningen en openbare diensten zijn het doelwit van privatisering en de schuldenlast - zo nauwkeurig beschreven door John Perkins in zijn boek 'Bekentenissen van een Economische Huurmoordenaar' - wordt gebruikt voor het kunnen plunderen van hele landen.

We hebben het plunderstadium van het kapitalisme bereikt. Verwoesting zal het resultaat zijn.

Bron: http://www.counterpunch.org/2016/05/26/the-looting-stage-of-capitalism-germanys-assault-on-the-imf/

Zie ook: Slechts 5 procent Griekse leningen ging naar Griekenland

[1] Paul Craig Roberts was onderminister van het Amerikaanse ministerie van Financiën en assistent redacteur van de Wall Street Journal. Hij heeft twee boeken geschreven: How the Economy Was Lost en The Neoconservative Threat to World Order.

[2] Noot van de vertaler: De Amerikanen, de dominerende macht in het IMF, steunen dit bedrog omdat ze Griekenland in de EU willen houden, o.a. vanwege de aanleg van een oliepijpleiding van Griekenland, via Albanië naar Italië (TAP), als concurrent voor de Russische oliepijpleidingen naar Europa.

 


Share |