Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Zie ook:

Demonstratie Stop de TTIP

8 vragen en antwoorden over het gevreesde vrijhandelsverdrag TTIP tussen EU en VS

Meer beroepsziekten door handelsverdrag TTIP

TTIP. De snelweg naar slechtere arbeidsomstandigheden in Europa.pdf

Vrijhandelsverdragen CETA en TTIP stuiten op verzet

Een kantelmoment voor TTIP? (DeWaarheid.nu)

Nederland helpt multinationals om Derde Wereld nog armer te maken

Verdrag levert vooral banenverlies op (RTL Nieuws)

TTIP Feiten of fabels (SOMO)

Over het handelsverdrag tussen EU en VS en waarom verzet vanuit de vakbeweging hiertegen noodzakelijk is (TIE)

Gezamenlijk standpunt van Europese en Amerikaanse vakbeweging (Engels)

Achtergrondinformatie van de internationale vakbondskoepel ITUC (Engels) pdf

Standpunt van de Europese vakbeweging (Engels)

Internationale Vakbonden Voeding, Agrarische, Recreatie (Engels) pdf

Europese bonden voeding, agrarisch, recreatie (Engels)

Europese onderwijsbonden (Engelstalig)

Europese publieke sectorbonden (Engels)

Stop TTIP – Petitie door Europese organisaties met nu al ruim één miljoen handtekeningen (Engels)

Sikkom

Dossier Vrijhandelsakkoorden

10 redenen om NEE te zeggen tegen TTIP

23 mei 2015 - Al gehoord van de Trans-Atlantische handelsakkoorden die op stapel staan tussen de EU enerzijds, en de VS (TTIP) en Canada (CETA) anderzijds?

Het blijft voor velen onder ons een erg technisch en moeilijk verhaal om te volgen, ook al blijkt meer en meer dat het allesbehalve een ver-van-ons-bedshow is. De onderhandelaars maken immers belangrijke keuzes, die een grote impact kunnen hebben op de samenleving. De akkoorden houden heel wat risico’s in voor de arbeidsrechten, de gezondheidszorg, consumentenbescherming, milieu en de democratische besluitvorming.

De pleitbezorgers van de vrijhandelsakkoorden beloven economische groei, werkgelegenheid en een stijging van de gezinsinkomens. Heel wat studies bewijzen nochtans het tegendeel! Middenveldorganisaties roepen moord en brand om de onderhandelingen tegen te houden. Ze hebben overschot van gelijk! Waarom hoort elke kritische burger tegen TTIP te zijn?

Tien goede redenen op een rijtje:

1. Baanverlies

De aangekondigde economische voordelen zijn verre van zeker. Studies verwachten eerder baanverlies. Volgens simulaties gebaseerd op het globale beleidsmodel van UNCTAD zou TTIP kunnen leiden tot het verlies van 600.000 banen in Europa en een inkomensverlies voor werknemers van $4000,- per jaar. De mogelijke verliezen voor Nederland, België en Finland zouden zelfs nog omvangrijker zijn.

2. Ongelijke arbeidsrechten zorgen voor oneerlijke concurrentie

De VS ratificeerde slechts 14 conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), waarvan slechts twee fundamentele. In de EU ratificeerden de lidstaten elk gemiddeld 80 conventies waaronder de acht fundamentele. Arbeidsrechten bevinden zich in bepaalde Amerikaanse staten op een minimaal niveau waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat. Amerikaanse bedrijven kunnen zo goedkoper produceren dan Europese, omdat ze minder arbeidsrechten toepassen en minder aansprakelijk zijn voor de levenskwaliteit van hun werknemers.

3. Deregulering of verlaging van Europese standaarden

De kans is groot dat de EU en de VS niet tot een akkoord zullen komen over harmonisatie van regelgeving. Daarom zullen ze via wederzijdse erkenning van regelgeving proberen om elkaars procedures en regels te accepteren. Professor De Ville (UGent) vreest dat er een race tot the bottom op gang zal komen. De partij met de hoogste normen zal haar wetgeving aanpassen aan de partij met de laagste normen. Want wat zullen bedrijven in Europa doen als ze geconfronteerd worden met concurrentie van Amerikaanse bedrijven, die minder strenge regels moet volgen en daardoor goedkoper kan produceren? "Die zullen hun overheid onder druk zetten om haar wetgeving te versoepelen."

4. Macht aan de multinationals en beperking van de beleidsruimte door ISDS

De Europese Commissie wil een Investor-to-State Dispute Settlement-mechanisme (ISDS) opnemen in TTIP. Dat komt erop neer dat overheden gedwongen kunnen worden om miljarden euro’s schadevergoeding te betalen aan multinationals, als 'compensatie' voor wetgeving die hun winsten zou kunnen aantasten. Het ISDS-mechanisme belet overheden dus om regelgeving door te voeren die in het belang van hun bevolking is en laat investeerders toe om perfect (grond)wettelijke overheidsmaatregelen aan te vallen voor internationale arbitragecolleges, bestaande uit privé-juristen.

Een voorbeeld: Het Zweedse Vattenfal eiste 3.7 miljard euro van Duitsland toen dat land in 2012 overging tot haar uitdoofbeleid voor kernenergie.

5. TTIP zal uw gezondheid schaden

De VS willen TTIP gebruiken om in Europa intellectuele eigendomsrechten in te voeren op medische procedures die de beschikbaarheid van nieuwe behandelingen voor patiënten en de geneeskundige vooruitgang sterk verminderen. Er zullen meer patenten op geneesmiddelen komen, minder generische competitie en dus hogere prijzen voor geneesmiddelen.

6. Commercialisering van diensten van openbaar belang

Met TTIP en CETA wordt de commercialisering van diensten van openbaar belang zoals de ziekteverzekering, drinkwatervoorziening, openbaar vervoer, … onomkeerbaar. De toegang tot die diensten voor de meest kwetsbare groepen zal hierdoor sterk beperkt worden.

7. Ondemocratische besluitvorming

De manier waarop handelsakkoorden worden afgesloten kunnen we niet echt democratisch noemen. De onderhandelingen gebeuren achter gesloten deuren; aan het einde volstaat een beslissing van de Raad en de Europese Commissie om de voorlopige, maar moeilijk omkeerbare, uitvoering te bevelen. Dat terwijl parlementen op het einde enkel ja of nee kunnen zeggen tegen het totaalakkoord.

8. Regels opleggen aan de rest van wereld

TTIP wordt uitdrukkelijk voorgesteld als de "gouden standaard voor toekomstige handelsakkoorden". Het is dus een akkoord dat aan de rest van de wereld regels wil opleggen die overeengekomen zijn door de twee grootste economieën ter wereld. Regels die voor een groot deel werden afgewezen door ontwikkelingslanden in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

9. Negatieve impact op ontwikkelingslanden

Een vergaande vrijmaking van de handel tussen de EU en de VS en een exclusieve wederzijdse erkenning van regelgeving zal ten koste gaan van de intra-Europese handel én het marktaandeel van derde landen. Voor de meeste ontwikkelingslanden zal de impact negatief zijn. Voor een –nog niet bewezen- Europese winst van amper 0,05 procent kan TTIP in sommige Afrikaanse landen zorgen voor een daling van het inkomen tot 7 procent.

10. TTIP zal het milieu schaden

Het is nu al duidelijk dat TTIP het milieu geen goed zal doen. In het verleden werden 60 procent van de ISDS-zaken aangespannen tegen Europese lidstaten vanwege het milieubeleid dat ze voerden. In verschillende gevallen zijn financiële compensaties toegekend of is het milieubeleid afgezwakt. Tijdens de onderhandelingen heeft de Europese Commissie al een toegeving gedaan naar de Amerikanen, door de zeer vervuilende brandstof uit teerzand minder strikt te reguleren. Het is een voorbode voor het type gelijkschakeling van normen dat we in de toekomst mogen verwachten.

PETITIE

Vind jij ook dat de Europese Unie de onderhandelingen over het handelsakkoord met de VS moet opschorten en het handelsverdrag met Canada niet mag ratificeren?

Onderteken dan nu de petitie! stop-ttip.org

 


Share |