Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Zie ook:

'Elk nadeel heb zijn voordeel'

'Tienduizenden mensen in actie en er komen steeds meer bij'

26 juni 2015 - De afgelopen maand zijn tienduizenden mensen in actie gekomen voor meer koopkracht en echte banen. Er waren vele handtekeningenacties, kantinebijeenkomsten, sireneprotesten en protestmarsen, waarvan 40 grote bijeenkomsten, werkonderbrekingen en stakingen waar honderden of duizenden mensen tegelijk in actie kwamen, zo blijkt uit de FNV-actiekaart.

De FNV brengt de actiekaart naar buiten op de dag dat opnieuw duizenden metaalwerkers in de regio’s Rotterdam, de Drechtsteden, Eindhoven, Zwolle 24 uur lang hun werk neerleggen. Ook buschauffeurs laten vrijdag van zich horen. Zij zeggen: stop werken zonder loon, en lopen in een protestmars door Assen om te protesteren tegen de werkverdringing in het openbaar vervoer, waardoor betaalde vakkrachten worden ontslagen en vervangen door vrijwilligers.

"Mensen beseffen dat actie nodig is om betere afspraken te maken met de werkgevers. Op sommige plekken, zoals in de bouw, heeft de actiedreiging geholpen. Op andere plekken vechten we door totdat er een goede cao ligt", zegt cao-coördinator Mariëtte Patijn van de FNV. "Mensen willen echte banen voor iedereen en erkenning en waardering van hun vakmanschap. Werkgevers weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen en schuiven hun risico’s op de werknemers af. Het gevolg is dat steeds meer mensen onzeker werk hebben en de kwaliteit van het werk onder druk staat. Dat pikken mensen niet."

Steeds meer mensen in actie

De acties zijn in veel sectoren, zoals bij de sociale werkvoorziening, de metaal, de zorg, de politie, grafimedia en de ambulance. In veel (semi-)-ambtenarensectoren voeren mensen steeds hardere acties; kijk naar de douane-medewerkers en ook naar de politie, omdat zij respect willen voor het werk dat zij doen. Mariëtte Patijn: "En dan hebben we het nog niet eens over al die mensen die op andere manieren van zich laten horen. Honderdduizenden mensen hebben hun handtekeningen gezet onder petities voor goede zorg en voor een eerlijk loon voor de jongeren."

Actie voeren loont

De afgelopen tijd hebben onderhandelingen en acties op verschillende plaatsen tot goede resultaten geleid. Zo is er een cao afgesloten voor de ziekenhuizen, waarin een enorme slag is gemaakt om mensen weer echte banen te geven, in plaats van 0-uren-contracten en jaarcontracten. Ook bereikten de leden bij de NS een akkoord, met 5 procent meer loon plus afspraken over echte banen. In de bouw ligt een onderhandelingsresultaat voor met 5,5 procent meer koopkracht, plus afspraken om schijnzelfstandigheid aan te pakken en echte zzp’ers een betere positie te geven met eerlijker tarieven.

 


Share |