Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Onderhandelingen cao SW moeizaam gestart

13 juni 2015 - Onder druk van succesvolle acties van SW-medewerkers deed de VNG-delegatie de toezegging snel te starten met onderhandelingen. Zonder voorwaarden vooraf, dus er zou ook gesproken gaan worden over de loonontwikkeling.

Op maandag 8 juni vond dat eerste overleg over de cao SW plaats. De kaderleden in de Landelijke Adviescommissie SW hebben teleurgesteld gereageerd op deze eerste onderhandelingsronde. Vooral over het nog steeds ontbreken van een loonbod. Het lijkt erop dat de VNG nog steeds wil dat op termijn iedereen op het minimumloon komt.

Na uitvoerige discussie is gezamenlijk geconcludeerd dat het nu te vroeg is om de onderhandelingen op te schorten. De VNG heeft toegezegd te gaan rekenen en de onderhandelaars moeten de kans krijgen om eruit te halen wat erin zit. Op 6 juli is de volgende onderhandelingsronde, dan moet wel duidelijk worden dat de VNG echt iets wil (ook op het gebied van loonontwikkeling) en niet alleen bezig is met tijd rekken.

De volgende punten werden besproken:

- Er is nog een keer formeel bevestigd dat 'nooit meer loonsverhoging' van tafel is. We gaan dus ook onderhandelen over de loonontwikkeling.
- De delegatie van VNG liet vooral weten dat we ons niet rijk moeten rekenen. Door het VNG-congres is er weliswaar unaniem een motie aangenomen om te gaan onderhandelen, maar daar is geen zak geld bijgekomen.
- Er is nog geen eerste loonbod; VNG gaat opnieuw rekenen om te bekijken wat er mogelijk is.
- We moeten nu met de cao SW aan de slag aangezien er niet meer duidelijkheid is over de arbeidsvoorwaarden van de Participatiewet.
- Werkzekerheid: het lijkt erop dat we daar een eind mee moeten kunnen komen. Werkgevers stellen steeds dat SW-werknemers al een werkgelegenheidsgarantie hebben, dus moet dat ook hard te maken zijn in de cao.
- Op 6 juli is de volgende onderhandelingsronde. In de tussentijd gaat er gerekend worden om voorstellen voor te bereiden.

Acties gaan door

Besloten is om door te gaan met acties zolang er geen acceptabel cao-akkoord ligt. Er worden heel snel nieuwe plannen gemaakt, dus hou het nieuws hierover in de gaten.

 


Share |