Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Toespraak Alexis Tsipras
"Laat het Griekse volk beslissen"

28 juni 2015 - Zaterdagnacht om 1 uur heeft de Griekse eerste minister Alexis Tsipras in een rechtstreekse toespraak op tv de beslissing van de regering aangekondigd om op zondag 5 juli een referendum te houden over het besparingsakkoord dat de Eurogroep aan Griekenland wil opleggen voor de komende maanden.

Mijn Griekse landgenoten,

Zes maanden reeds voert de Griekse regering strijd tegen een economische wurging zonder voorgaande, om alsnog het mandaat uit te voeren dat u ons gaf op 25 januari 2015.

Het mandaat dat wij met onze partners onderhandelen bestond er in een einde te brengen aan de besparingen en voorspoed en sociale rechtvaardigheid terug naar ons land te brengen. Dit was een mandaat voor een duurzaam akkoord dat zowel de democratie als de gemeenschappelijke Europese regels zou respecteren en ons uiteindelijk uit de crisis zou halen.

Tijdens deze periode van onderhandelingen heeft men ons gevraagd akkoorden uit te voeren die nog waren overeengekomen met de vorige regeringen, zoals voorzien in de Memoranda, die toch categoriek waren afgewezen door het Griekse volk bij de recente verkiezingen. We hebben echter geen ogenblik overwogen om ons over te geven, om uw vertrouwen te beschamen.

Na vijf maanden harde onderhandelingen hebben onze onderhandelingspartners jammer genoeg eergisteren (25 juni) in de Eurogroep een ultimatum gesteld aan de Griekse democratie en het Griekse volk. Dit ultimatum gaat in tegen de stichtende principes en de waarden van Europa, tegen de waarden van ons gemeenschappelijk Europees project.

Zij hebben de Griekse regering gevraagd een voorstel te aanvaarden dat een nieuwe onhoudbare last oplegt aan het Griekse volk en dat het herstel van de Griekse economie en de Griekse maatschappij ondermijnt. Dit voorstel verlengt niet alleen de onzekerheid maar benadrukt bovendien de sociale ongelijkheden nog meer dan voorheen.

Het voorstel van de instellingen [1] houdt in: maatregelen om de arbeidsmarkt verder te dereguleren, vermindering van de pensioenen, verdere verlaging van de lonen in de openbare sector, een toename van de btw voor voeding, restaurants en toerisme, terwijl de fiscale voordelen voor de Griekse eilanden worden afgeschaft.

Deze voorstellen zijn een openlijke inbreuk op de Europese sociale en fundamentele rechten. Zij tonen aan dat werk, gelijkheid en waardigheid voor sommige van onze partners en voor de instellingen geen doelstelling zijn voor een krachtig en voordelig akkoord voor alle partijen, maar een vernedering voor het volledige Griekse volk.

Deze voorstellen benadrukken vooral dat het IMF blijft hameren op bikkelharde en bestraffende austeriteit. Dit maakt dat het nu meer dan ooit tijd is voor de leidinggevende Euopese machten om deze gelegenheid te baat te nemen en initiatieven te nemen die eindelijk een definitief einde kunnen brengen aan de Griekse schuldcrisis, een crisis die ook andere Europese landen raakt en die zelfs de toekomst van de Europese integratie bedreigt.

Mijn Griekse landgenoten, op dit ogenblik rust op onze schouders een historische verantwoordelijkheid voor de strijd en de offers van het Griekse volk voor het behoud van onze democratie en onze nationale soevereiniteit. Onze verantwoordelijkheid gaat voor de toekomst van ons land. Deze verantwoordelijkheid vereist dat wij op dit ultimatum antwoorden op basis van de soevereine wilsbeschikking van het Griekse volk.

Zopas heb ik op de vergadering van het kabinet de organisatie van een referendum voorgesteld, zodat het Griekse volk in staat is op soevereine wijze een beslissing te nemen. Deze suggestie werd unaniem aanvaard.

Morgen (zondag 28 juni) zal de Kamer van Volksvertegenwoordigers dringend worden samengeroepen om het voorstel van de regering te ratificeren voor een referendum volgende zondag 5 juli over de vraag of het voorstel van de instellingen moet aanvaard of verworpen worden.

Ik heb de president van Frankrijk en de bondskanselier van Duitsland reeds op de hoogte gebracht van mijn beslissing, evenals de voorzitter van de Europese Centrale Bank. Morgen (28 juni) zal ik de Europese leiders en instellingen in een brief formeel vragen om het huidige programma nog een paar dagen te laten doorgaan om het Griekse volk de tijd te geven om te beslissen, zonder druk of chantage, zoals vereist door de grondwet van ons land en de democratische traditie van Europa.

Mijn Griekse landgenoten, tegenover de chantage van een ultimatum dat van ons eist een hard en vernietigend besparingsbeleid zonder einde te aanvaarden, zonder enig perspectief voor een sociaal en economisch herstel, vraag ik u te antwoorden op een soevereine en waardige wijze, zoals de geschiedenis van het Griekse volk dat vereist. Op autoritarisme en brutale besparingen zullen wij antwoorden met democratie, kalm en beslist.

Griekenland, de bakermat van de democratie, zal een luid weerklinkend democratisch antwoord geven aan Europa en de wereld. Persoonlijk engageer ik mij om het resultaat van uw democratische keuze te respecteren, wat dat ook moge zijn. Ik vertrouw er volledig op dat uw keuze de geschiedenis van ons land zal eren en een boodschap van waardigheid aan de wereld zal zenden.

In deze kritische ogenblikken, moeten we er ons aan herinneren dat Europa het gemeenschappelijk huis van volkeren is. Griekenland is en zal een integraal deel van Europa zijn en Europa is een integraal deel van Griekenland. Zonder democratie zal Europa een Europa zijn zonder identiteit en zonder moreel kompas.

Ik nodig u allen uit nationale eenheid en kalmte te tonen om tot de juiste beslissingen te komen. Voor onszelf, voor de toekomstige generaties, voor de geschiedenis van alle Grieken. Voor de soevereiniteit en de waardigheid van ons volk.

Alexis Tsipras, eerste minister

Athene, 27 juni 2015, 1 uur ('s nachts) lokale tijd

Dit is de Nederlandse vertaling door Lode Vanoost van de Engelse vertaling door Stathis Kouvelakis van de toespraak van Alexis Tsipras, zoals gepubliceerd op de website van Jacobin Magazine.

[1] De Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Muntfonds.

Bron: DeWereldMorgen Vertaaldesk


Share |