Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Rijke landen saboteren wereldwijd systeem voor eerlijke belastingen door multinationals


(UN/Albert González Farran)

Door Thalif Deen

14 juli 2015 (IPS) - Het idee van een wereldwijde belastinginstelling, waar verschillende organisaties al langer voor pleiten, ligt op tafel tijdens de Internationale Conferentie over Ontwikkelings- financiering in Addis Abeba. De rijke westerse landen steken stokken in de wielen.

"Je leest in de media over economische crisissen, regeringen die fors moeten besparen, grote schandalen rond belastingontwijking en landen in schuldencrisis. Al deze zaken staan op de agenda van deze top over ontwikkelingsfinanciering", stelt Oxfam.

McKinley Charles van de organisatie ActionAid zegt dat haar focus in Addis Abeba ligt op belastinghervormingen, meer bepaald op het voorstel om een internationale fiscale instelling in het leven te roepen. "Belastingontwijking berooft ontwikkelingslanden elk jaar van miljarden dollars, geld waarmee scholen, ziekenhuizen en wegen gebouwd kunnen worden. We willen daar een einde aan maken, en de conferentie in Addis Abeba biedt hiervoor een belangrijke kans."

Multinationals

"De kwestie van een wereldwijde fiscale instelling doet de vraag rijzen of rijke landen wel erkennen dat er een verschuiving in macht nodig is om ambitieuze ontwikkelingsdoelen te financieren", zegt Alison Holder, beleidsadviseur bij Oxfam.

"Als hier geen engagement wordt genomen voor de oprichting van een echte internationale belastinginstelling, zal de last op de schouders van ontwikkelingslanden belanden. Die zullen te horen krijgen dat ze hun eigen belastingsysteem moeten verbeteren, binnen het huidige dysfunctionele systeem."

De multinationals halen systematisch hun winst weg uit de landen waar ze gemaakt wordt, en sluizen het geld naar belastingparadijzen. Zo verliezen de armste landen naar schatting 100 miljard dollar inkomsten per jaar.

Status quo

De Asian People's Movement on Debt and Development (APMDD), een van de meer dan duizend organisaties binnen de Global Alliance for Tax Justice, schaart zich achter de oprichting van een wereldwijde fiscale instelling.

"Het middenveld in Azië bekritiseert de VS en de EU, vanwege hun verzet tegen een belastinginstelling die democratischer zou zijn dan de OESO en de G20, waarin rijke landen het exclusief voor het zeggen hebben", verklaart Lidy Nacpil van APMDD.

"Zo'n instelling is een eerste cruciale stap naar een globaal systeem dat dient om de meerderheid vooruit te helpen, in plaats van de rijken nog meer te verrijken. Het kan helpen strijden tegen belastingontwijking en fondsen opleveren voor ontwikkelingslanden."

Belastingcontroleurs zonder Grenzen

De rijke landen willen het voor henzelf en voor hun eigen bedrijven voordelige status quo echter behouden, en ijveren voor wereldwijde belastingregels die enkel worden opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), waar de Derde Wereld geen inspraak in heeft. Daarom kondigen de EU, de VS, Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland, Finland en Zweden een nieuw belastinginitiatief aan, dat bedoeld zou zijn om de overheid in ontwikkelingslanden te versterken.

Dit zogenoemde Belastingcontroleurs Zonder Grenzen-initiatief werd door de OESO en het VN-Ontwikkelingsprogramma UNDP gepresenteerd tijdens de Conferentie in Addis Abeba. Concreet stelt het initiatief meer capaciteit voor belastingcontrole in ontwikkelingslanden mogelijk te maken, door fiscale experts te sturen die lokale ambtenaren zouden begeleiden en ondersteunen. Zo zouden ontwikkelingslanden gevallen van belastingontduiking en –ontwijking in kaart kunnen brengen en misgelopen inkomsten opeisen.

Oxfam gelooft het niet: "Dit neemt de behoefte aan een echt inclusieve, internationale belastinginstelling – waarin alle landen op gelijke voet kunnen onderhandelen over globale regels - niet weg. De landen die nu dit initiatief in Addis Abeba lanceren, hebben maandenlang de oprichting van een nieuw intergouvernementeel belastingorgaan geblokkeerd", aldus Holder. (bron: dewereldmorgen.be)

 


Share |