Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Morgen groot thuiszorgprotest in Bronkhorst FNV
Titanenstrijd nodig om neoliberaal beleid te keren

22 februari 2016 - Het lijkt erop dat de FNV-leiding nog steeds illusies heeft in korte termijn en snelle resultaten in de strijd tegen het neoliberale beleid van dit VVD/PvdA kabinet. Afgelopen jaar is er door de FNV fors ingezet op mobilisatie onder het motto 'Red de Zorg'. Op 12 september kwamen er 15.000 mensen bijeen in Amsterdam om de eisen van de FNV kracht bij te zetten.

In plaats van dit de opmaat te laten zijn voor een sterke campagne om de druk op de ketel op te voeren en een volgende keer 50.000 demonstranten op de been te brengen, werd het daarna angstig stil en werd het verzet per geval georganiseerd en vooral voor de Thuiszorg, terwijl er verbreding nodig is om deze afbraak te stoppen.

Red de Zorg

De zorg is nog steeds bij uitstek een onderwerp om te mobiliseren tegen het beleid van dit VVD/PvdA kabinet. Echt iedereen kent wel iemand die last heeft van de bezuinigen in de zorg of heeft zelf last van de steeds hogere eigen bijdrage. Het systeem met de privatiseerde zorgverzekeringen leidt helemaal niet tot lagere kosten en minder bureaucratie. Zorgverzekeraars proberen steeds meer macht te krijgen en de keuzevrijheid van mensen te beperken. De FNV sector Zorg en Welzijn en de SP roepen op om de private zorgverzekeraars weer af te schaffen en terug een nationaal ziekenfonds met premiebetaling naar draagkracht in te voeren. De vraag is wanneer GroenLinks en PvdA zich achter deze oproep plaatsen. Verzekeren is het collectief delen van risico en dat kan het beste in een nationaal ziekenfonds. De uitspraak van Roemer over afschaffen eigen risico leverde brede steun op zoals op de nieuwssite van RTL, waar een mini enquête ruim 80 procent vóór opleverde.

Belastingplan 5 miljard

De politiek roept hosanna en verdeelt 5 miljard vooral onder de werkenden. Terwijl dit geld is wat de afgelopen jaren o.a. uit de zorg geperst is. Door allerlei taken over de schutting te gooien naar gemeenten dreigt verhoging van de gemeentebelastingen waardoor een fors deel van deze koopkracht weer verdampt. Het feitelijk effect op de koopkracht zien we pas vanaf 1 april 2016 als alle wijzigingen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd. Voorlopig blijken de gepensioneerden er massaal op te zijn achteruit gegaan. Dit als gevolg van hogere zorgverzekeringskosten. Steeds meer economen achten een nieuwe recessie in 2016 aannemelijk maar die boodschap past niet op weg naar de verkiezingen in maart 2017 en daarom voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) mooi weer.

Marktwerking moet gestopt worden

Marktwerking is een essentieel onderdeel van de neoliberale agenda. Door te mobiliseren tegen marktwerking, of dat nu in de zorg is of in het Open baar Vervoer (OV) of in het onderwijs of in de energiemarkt of elk ander terrein waar marktwerking wordt ingezet, dan mobiliseer je tegen de neoliberale agenda zelf. Daarmee voer je strijd tegen het neoliberale systeem. Maar in die strijd bestaan geen makkelijke overwinningen. Toch zijn er voorbeelden elders in de wereld dat het wel kan. In Slowakije is de zorg weer in publiek beheer, in Nieuw-Zeeland zijn de spoorwegen opnieuw genationaliseerd en onder een gezamenlijke aansturing gebracht. Het boek De Miljonairstaks van Peter Mertens en anderen geeft een aantal voorbeelden van hoe het ook anders kan. Maar dat het een strijd is van de lange adem moet wel steeds worden uitgelegd om het afhaken van goede activisten te voorkomen.

De Griekse lente is tenslotte ook weer door een neoliberale mammoettanker overvaren en dat kan ook gebeuren met bewegingen in Spanje en Portugal. De FNV moet toch kunnen uitleggen dat een genationaliseerde energiemarkt goedkoper en efficiënter is dan de huidige aanbieders met hun mooie verhalen over wie de goedkoopste is. Om maar te zwijgen van de 7 pakketaanbieders die ieder met hun eigen auto’s en distributiecentra 7 keer bij u door de straat rijden om allemaal hun eigen pakjes af te leveren. Het drama met marktwerking op het spoor en de rest van het OV heeft inmiddels een aantal interessante onderzoeken en boeken opgeleverd. Conclusie: Het is helemaal niets beter geworden alleen maar slechter.

Europees Parlement: Grote coalitie liberalen, christen- en sociaal-democraten stemt voor vermarkting diensten

Beeld u even in. U ziet een vos uw kippenhok binnenwandelen. Wat doet u? Jaagt u de vos weg? Of vraagt u de vos vriendelijk de kippen niet te veel pijn te doen? Op 3 februari 2016 koos het Europees Parlement voor de laatste optie, toen de 'Grote Coalitie' van christendemocraten en sociaaldemocraten niet verder kwam dan een vrijblijvende resolutie over het TiSA-verdrag dat onze dienstensector aan een asociale marktlogica moet onderwerpen. De Europese Commissie beweert bij hoog en laag dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen. Ze beweert dat alle landen vrij blijven over het al dan niet behouden van publieke monopolies en diensten. De burgers kunnen niet anders dan de Commissie op haar woord geloven, want zoals altijd, zijn de onderhandelingen geheim. In juli 2015 lekte de klokkenluiderswebsite WikiLeaks een nieuwe reeks geheime documenten. Deze documenten toonden aan dat TiSA meer macht geeft aan grote multinationals tegenover overheden en lokale dienstverleners. Ook armere landen worden het slachtoffer, gaf conservatief Europarlementslid Viviane Reding toe: andere markten moeten nu eenmaal opengebroken worden.

Campagne gericht op verkiezingen 15 maart 2017

De PvdA is gestart met "wij gaan weer linkse praat verkopen" en moet daarom steeds geconfronteerd worden met het afbraakbeleid van Rutte 2 waarvoor ook de PvdA verantwoordelijk is. Voor de vorige verkiezingen had de PvdA het meest linkse verkiezingsprogramma sinds tijden maar kroop ze direct na de verkiezingen bij de VVD op schoot om samen met hun het meest rechtse neoliberale beleid sinds WO ll uit te voeren. Natuurlijk moet in een op de verkiezingen gerichte campagne de kritiek op de neoliberale agenda van de EU centraal staan en daarmee op de antiwerknemerspartijen VVD, D’66 maar ook de PVV. Alleen door het stemgedrag van deze partijen op alle belangrijke dossiers uit te vergroten kan hun ware aard duidelijk gemaakt worden. Nog zeer recent heeft de PVV een motie ingediend om de algemeen verbindend verklaring van Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) af te schaffen, waarmee werknemers rechteloos worden als hun werkgever zijn lidmaatschap van de werkgeversvereniging die de cao afsluit beëindigd. De motie kreeg de steun van de VVD. De afbraak van de zorg is steeds gepaard gegaan met brede steun in de Tweede Kamer waarbij PvdA, VVD, D’66 en PVV voorop liepen om dit beleid te steunen. Een afstraffing voor de PvdA in maart 2017 zou een zegen moeten zijn, maar als het de PVV is die het meest profiteert dan heeft links toch gefaald.

FNV moet neoliberaal beleid ontmaskeren en de partijen die dit de afgelopen jaren hebben gesteund keihard aanpakken.

Een sterke FNV is de beste optie om het neoliberale tij te keren!

Bron: Vakbondsstrijd Vecht voor je recht


Share |