Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Video:
Opening tentoonstelling over het verzet van de communisten in de
Tweede Wereldoorlog

Tentoonstelling communistisch verzet


Veel CPN-leden moesten hun verzet bekopen met hun leven.

door Chris Steijvers

26 februari 2016 - Er toert al enige tijd een kleine tentoonstelling door het Groninger land. Deze tentoonstelling is opgezet naar aanleiding van de publicatie van een boekwerk in twee delen over het communistisch verzet in de provincie Groningen. Op deze website is al eerder aandacht aan deze boeken besteed. De tentoonstelling heeft vandaag Winschoten bereikt. Tot en met 9 mei 2016 is zij te zien in de hal van het stationsgebouw. Het tentoongestelde heeft niet veel om het lijf. Het gaat om enkele grote foto's en een tweetal exemplaren van De Waarheid die in de oorlog clandestien is gedrukt. Uiteraard zijn de boeken te zien.

Toch is het een uitstekend idee om op een dergelijke locatie zo'n kleine tentoonstelling in te richten. De doorsnee reiziger zal geen tijd hebben om een uitgebreide collectie te bekijken. Maar er is genoeg te zien om mensen attent te maken op een belangrijke periode in de geschiedenis. En dan maar hopen dat ze het boek kopen en zich verder in de materie verdiepen.


Er was vrij veel belangstelling voor de opening.

De huidige tijd schreeuwt erom dat mensen zich rekenschap geven van wat er in de jaren 1940-1945 in Nederland is gebeurd. WANT DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH ONDER ONZE OGEN. Vandaag wordt het communistisch verzet in Groningen herdacht in de stationshal, morgen dient datzelfde station als verzamelpunt voor een betoging tegen de Islam en asielzoekers. Toen hysterisch gekrijs over de dreigende verjoodsing van Europa, nu hetzelfde gekrijs over de dreigende Islamisering. De politieke crimineel Hitler kon destijds zijn gang gaan omdat de burgerlijke partijen hem geen strobreed in de weg legden. In hun angst aanhang te verliezen, raakten ze aanhang kwijt. De burgerlijke partijen in Nederland trappen in exact dezelfde val. Af en toe roepen ze iets negatiefs over moslims en asielzoekers in de hoop voor stoer en daadkrachtig te worden aangezien. Maar het enige effect is dat vandaag de dag de politieke criminelen vrijelijk door de straten marcheren. De democratische besluitvorming in gemeenteraden wordt met geweld verstoord, winkels van moslims worden beklad en moskeeën krijgen dreigbrieven. Dat alles aangestookt door de politieke crimineel Wilders, die zichzelf verschanst achter zijn lijfwachten en zijn woorden zo zorgvuldig kiest dat hij tot nu toe net buiten het bereik van de strafrechter is gebleven. Dat bereik van het recht wordt voor moslims dan weer zo opgerekt dat een imam die mogelijk iets verkeerds zou kunnen zeggen zijn mond niet eens mag open doen.

De tentoonstelling werd geopend door Pieter Smit, de burgemeester van Oldambt. Hij behoort tot D66, een van de weinige partijen die Wilders wel eens van repliek dient en er dus, hoe kan het ook anders, in de peilingen meestal gunstig voorstaat. De toespraak van Smit was er helaas een van liberale wolligheid. Terecht wees hij er op dat vanaf het station Winschoten de Oost-Groninger Joden eerst naar Westerbork werden gebracht en er later, op weg naar de vernietigingskampen, nog eens aan voorbij kwamen. Maar als hij stelt dat de communistische verzetsstrijders hun leven hebben gegeven voor de "vrijheid waarin we nu leven", geeft hij toch blijk van een gebrek aan kennis over het communisme en een ontbreken van inzicht in wat er nu in staat en samenleving aan de hand is. De waardering voor de communistische verzetsstrijders kwam veel te laat, aldus Smit. Dat kwam door de koude oorlog. Nu die voorbij is wordt hun rol in het verzet erkend. Waar haalt hij het vandaan. In een documentaire van KRO/NCRV over de Februaristaking die deze week op tv werd uitgezonden werd het woord communist maar één keer gebruikt, en waarschijnlijk ook nog per ongeluk. Een historica die naar aanleiding van de herdenking van de Februaristaking werd geïnterviewd haastte zich te vertellen dat de leiding van de CPN niet achter de staking stond omdat Stalin een pact met Hitler had gesloten. Dat klopt niet en over het pact tussen Hitler en Stalin, dat tot stand kwam nadat Frankrijk en Engeland bleven weigeren met de Sovjet-Unie één front te vormen tegen nazi-Duitsland, valt nog wel het een en ander te vertellen. Maar het is duidelijk de bedoeling ook nu nog communisten te bekladden, zelfs die communisten die hun leven hebben gegeven voor hun idealen.

De burgemeester liet daarna Ruud Weijdeveld, de schrijver van de boeken, aan het woord. Hij maakte korte metten met de benadering van Smit. Hij stelde vast dat een veelal opzettelijk onjuiste weergave van historische gebeurtenissen met de bedoeling erkenning te onthouden aan communistische verzetsstrijders nog steeds schering en inslag is. Als voorbeeld noemde hij het populaire idee dat communisten pas in verzet kwamen nadat Hitler de Sovjet-Unie binnenviel. Echter, toen dat gebeurde zaten veel communisten die in de nasleep van de Februaristaking waren opgepakt al in de concentratiekampen. Een aantal was gefusilleerd. In werkelijkheid waren communisten de eersten die zich in Nederland gingen verzetten tegen de Duitse bezetting. Sterker nog, al voor de Duitse bezetting vochten de Groninger communisten tegen Nazi-Duitsland, onder andere via de organisatie de Rode Hulp.

De dichter Rob Rosendahl droeg daarna enkele gedichten voor en de burgemeester verklaarde de tentoonstelling voor geopend.

Er was vrij veel belangstelling voor de opening. Maar morgen dus die demonstratie. Dat is eigenlijk niet te verteren. Bij het huidige gebrek aan een goed georganiseerde communistische partij hebben we het maar te vreten.

De gegevens over het boek:
Het communistisch verzet in Groningen
Ruud Weijdeveld
Profiel Uitgeverij, 2014, Bedum
info@profiel.nl
www.profiel.nl

Zie ook: Het communistisch verzet in Groningen


Share |