Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


BRICS en SCO versus G7

Door Antoine Uytterhaeghe

14 augustus 2015 - Met de bijeenkomst in het Russische Ufa (Oefa) vorige maand juli, wil BRICS een tegenpool van en een alternatief voor de G7 op gang brengen. Er zal een strategie uitgewerkt worden voor een nauwer partnerschap tegen 2020 dat de concurrentiekracht van haar leden op wereldvlak moet vergroten.

De BRICS landen (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika) willen ook een ruimere plaats geven aan gezamenlijke globale politieke en economische evaluaties, maar de politiek mag de economie niet overheersen zoals bij de G7 bijeenkomst, waar alles in functie staat van een wereldneoliberalisme gedomineerd door het Westen en Japan.

Jean Ziegler zegt terecht dat we in een wereld van kannibalen leven, die gekenmerkt wordt door een moorddadige ongelijkheid. Deze situatie moet veranderen. Meer dan 500 grote privé transcontinentale maatschappijen controleren meer dan de helft van het mondiale bruto product. Deze oligarchie van het financiële kapitaal onderwerpt onze planeet aan een tirannie om het profijt van deze minderheid te maximaliseren. Ze ontsnapt aan iedere democratische controle.

Gelijktijdig, op dezelfde planeet, vooral in het zuidelijke halfrond waar meer dan 5,2 miljard leven van de 7,3 miljard wereldburgers, sterft iedere 5 seconden een kind onder de tien jaar van de honger. Ongeveer 1 miljard mensen leven permanent ondervoed, gemutileerd door honger. Dat is een duidelijke illustratie van de schandalige ongelijkheid die onze wereld domineert door de politiek van de machthebbers van G7, EU en VS. Het is een opdracht voor iedere rechtschapen wereldburger om de misdadige orde die verantwoordelijk is voor dergelijke wantoestand haar dictatoriale macht te ontnemen. De horizon voor de wereldburgers wordt gedefinieerd in het artikel 1 van de universele verklaring van de mensenrechten: "Iedere mens wordt vrij en gelijkberechtigd geboren. Ze zijn verstandelijk met en geweten begaafd om ten opzichte van elkaar te handelen in een geest van broederschap." Dat is een wereld die we willen.

Nieuwe ontwikkelingsbank

Op de BRICS bijeenkomst in UFA werd besloten om een eigen ontwikkelingsbank in het leven te roepen, de New Development Bank (NDB). Op het eerste gezicht lijkt deze maar een zwakke financiële speler met een startkapitaal van slechts 50 miljard dollar, veel minder dan de 327 miljard dollar van het IMF.

Ook de twee door China geregisseerde banken, de AIIB (Asian Inrastucture Investment Bank) en de ADB (Asian Development Bank) zijn financieel beter uitgerust. Ondertussen stijgt hun financieel volume trouwens al boven dit van de Wereldbank uit en zijn ze er de onmiddellijke concurrent van geworden. Maar toch wil men via de NDB strategische projecten onder BRICS regie financieren. Het zijn vooral China en Rusland die de grootste financiële bijdrage inbrengen in de NDB. Dat toont duidelijk dat ze de nodige lessen hebben getrokken uit de Westerse sanctiepolitiek. De BRICS-landen willen in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van instellingen die door hun politiek-economische tegenstanders worden gecontroleerd en dus ook op zich als instellingen hun politieke en economische tegenstanders zijn.

De New Development Bank (NDB) van BRICS wil vooral de landen bijstaan die bedreigd worden met westerse sancties. China wil via de NDB infrastructuurprojecten financieren die bijdragen tot de onderlinge versterking van de landen in Eurazië en de aan- en afvoerlijn van grondstoffen diversifiëren door deze minder afhankelijk te maken van het maritieme transport. Gelijklopend willen China en Rusland ook een integratie van een nieuw muntsysteem voor de onderlinge handel instellen om zo zich los te koppelen van de Amerikaanse dollar.

Het feit dat de Euraziatische plannen van Rusland en de uitbouw van een nieuwe Chinese zijderoute samensporen moet tot enige zenuwachtigheid leiden in de Westerse strategiekamers. De Shanghai Cooperation Organisation (SCO) moet de politieke bescherming van de landen in de regio op zich nemen. India en Pakistan verwierven nu in juli het lidmaatschap van de SCO, dat voor elk van hen in werking zou moeten treden in 2016. Dat toont duidelijk de stabiliseringsfunctie van de regionale samenwerking aan voor beide landen die samen 1,4 miljard burgers tellen en die sinds hun onafhankelijkheid altijd vijandig tegen elkaar hebben staan. Wat men in het Westen maar al te gemakkelijk als een religieus conflict verklaart.

Eurazië organiseert dus zichzelf, kan je wel zeggen. Niet zonder ironie moet men vaststellen dat de Britten en Amerikanen sinds decennia hun blik richten op Eurazië om de regio in hun greep te krijgen. De controle over deze wereldregio was voor Georges Mackinder begin van de 20ste eeuw de sleutel om het Britse imperium als toenmalige wereldmacht in stand te houden. Voor Zbigniev Brzezinsky is de VS-strategie in Eurazië een noodzaak voor het behoud van Amerikaanse dominantie en dus om actiever in de regio aanwezig te zijn en desnoods militair op te treden. Succesrijk zijn de beide concepten niet, het Britse imperium is in elkaar gestuikt, de Amerikaanse interventies in Azië hebben niet tot stabilisering geleid, maar tot de opkomst en groei van het radicaal islamisme, Taliban, IS en andere fundamentalistische groepen. Het zijn de landen uit Eurazië zelf die door ervaring wijzer zijn geworden en hun integratie versterken tegen de aanvallen van de grondstoffenrovers uit het Westen en de gecorrumpeerde lokale vazallen. De neokoloniale projecten van het westers imperium keren zich tegen hun bedenkers.

Tijdens de bijeenkomst in Ufa kwam duidelijk tot uiting dat de landen aangesloten bij BRICS hun onderlinge betrekkingen willen versterken. BRICS veroorzaakt intussen onrust en onzekerheid op de globale financiële kapitaalmarkten. BRICS wil met zijn onconventionele geldpolitiek zich afkeren van de opgedrongen kapitalistische geldpolitiek die in het nadeel van de zwakkere landen speelt.

Het IMF werd na de tweede wereldoorlog opgericht om de wisselkoersen die gekoppeld zijn aan de dollar te stabiliseren. De Wereldbank was en is het instrument van kredietverlening aan ontwikkelingslanden. Beide instellingen zijn enorme organen om de openbare rijkdom over te brengen naar privé handen, naar schuldeisers en banken. De landen met een schuldenlast zijn gedwongen om nieuwe leningen aan te gaan voor de afbetalingen van oude en nieuwe schuldenlast. Waarbij ze gedwongen worden tot grote privaatiseringen en structurele hervormingen met inbegrip van massale ontslagen, deregulering, sociale bezuinigingen, loonbevriezing, onbeperkte toegang voor westerse bedrijven, vriendelijke belastingen voor de ondernemers, het inperken van de vakbondsrechten. IMF en Wereldbank gedragen zich als geldroofdieren om de bevoorrechten van de heersende financiële klasse te dienen.

BRICS wil actief met eigen middelen een alternatief tot stand brengen. Vijf jaar geleden sloten de BRICS landen een overeenkomst voor een nauwere samenwerking van hun nationale banken, om kredieten in de nationale munten te verstrekken, om zich van de dollar als wurgmunt te bevrijden met al zijn verderfelijke geopolitieke effecten. Het is een dynamisch maar langzaam proces dat zich verder zal ontwikkelen en een volledig nieuw kader zal scheppen voor de economische en financiële betrekkingen op wereldvlak.

Op de bijeenkomst in Ufa werd besloten om een overleg te organiseren van hun ministers voor sociale aangelegenheid in februari 2016, om een duurzame samenwerking te bewerkstelligen die de sociale verhoudingen in hun landen moeten verbeteren. De BRICS staten stellen dat het belangrijk is om de soevereiniteit van ieder land te eerbiedigen en dat men politieke oplossingen boven militaire interventie moet plaatsen. Poetin sprak in zijn slotverklaring van een nieuwe etappe in de internationale samenwerking en betrekkingen.

Vergelijkbare gegevens: (bron: IMF Statistiek)

Bevolking in miljoenen 2013

Canada 35
Groot-Brittannië 64
Frankrijk 66
Duitsland 81
Italië 60
Japan 127
Verenigde Staten 316
TOTAAL G7 749
   
Brazilië 200
Rusland 143
India 1252
China 1357
Zuid-Afrika 53
Totaal BRICS 3005


Groei bbp in procent 2014

G7  
Groot-Brittannië + 2,6
Canada + 2,5
Verenigde Staten + 2,4
Duitsland + 1,6
Frankrijk + 0,4
Japan - 0,1
Italië - 0,4
   
BRICS  
China + 7,4
India + 7,2
Zuid-Afrika + 1,5
Rusland + 0,6
Brazilië + 0,1


bbp per capita in dollars 2014

G7  
Canada 50.398
Verenigde Staten 54.597
Groot-Brittannië 45.653
Duitsland 47.590
Frankrijk 44.538
Italië 35.823
Japan 36.332
   
BRICS  
Rusland 12.976
China 7.589
Brazilië 11.604
Zuid-Afrika 6.483
India 1.627


Aandeel in wereldwijd bbp in koopkracht % 2014

G7  
Canada 1,7
Italië 2,0
Frankrijk 2,6
Groot-Brittannië 2,7
Duitsland 3,7
Japan 5,3
Verenigde Staten 19,24
Totaal G7 37,29
   
BRICS  
Zuid-Afrika 0,7
Brazilië 2,8
Rusland 2,9
India 6,8
China 16,1
Totaal BRICS 29,3


CO2 uitstoot in Procent 2013

G7  
Verenigde Staten 15,0
Japan 3,9
Duitsland 2,7
Canada 1,6
Italië 1,1
Frankrijk 1,0
   
BRICS  
China 29,1
India 5,9
Rusland 5,1
Brazilië 1,5
Zuid-Afrika 0,9

 

Bronnen:
IMF Statistiek
Economische top ontmoeting - Reinhard Lauterbach
Frei vom US –Dollarn- Tagezeitung Junge Welt
Auf dem Weg zum neuen Machtcentrum? – Tageschau ARD 09.07.15
Jean Ziegler: Nous vivons dans un monde cannibale
Uitpers.be


Share |