Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Krachtige speech van Evo Morales op Top der Volkeren

24 april 2015 - Evo Morales, de Boliviaanse president, ontkende dat de volkeren van Latijns Amerika een bedreiging vormen voor de VS, maar waarschuwde dat ze dat in elk geval wel zijn voor de multinationals. Hij hield een toespraak op de Top van de volkeren die parallel met die van de staatshoofden in Panama verliep.

"Ik geloof werkelijk dat de lidstaten van de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac: Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische staten), een bedreiging vormen voor de neoliberale multinationals, die niet langer de toestemming krijgen om onze natuurlijke rijkdommen te plunderen, maar zij zullen nooit een bedreiging vormen voor de VS."

In het auditorium van de Universiteit van Panamá bevestigde Morales dat hij daar naar toe gekomen was om deel te nemen aan de VII Top van de Amerika's het grootste evenement op het continent waaraan alle (voor het allereerst in 50 jaar werkelijk ALLE, red.) presidenten uit de regio deelnemen. "Ik kom vertellen over onze ervaring van negen jaar presidentschap en inzet voor het Boliviaanse volk", zei Morales.

"Deze strijd ging samen met de bewustwording van het Boliviaanse volk. Als vakbondslid en lid van de inheemse volkeren, is het belangrijk om constant de noden van ons volk te blijven kennen.

Vanuit de sociale bewegingen hebben we ons voorgenomen om via de revolutionaire vakbondsstrijd naar een verkiezingsstrijd te gaan. In het verleden zegde men ons toe dat je politiek en syndicalisme niet mag vermengen, onder voorwendsel van vakbondsonafhankelijkheid. Ik zag (vakbond) leiders die het neoliberale model vertegenwoordigden en ik kon niet begrijpen hoe er zulke leiders konden bestaan, die rechts verdedigden, het imperialisme, het kapitalisme, het kolonialisme en het neoliberalisme. Daarom besloten we om de revolutionaire vakbondsstrijd om te zetten in een verkiezingsstrijd, met de principes die wij erfden van onze voorouders in de beweging van indigenas (indianen).

Politiek stelden we voor om Bolivia opnieuw uit te vinden, onze natuurlijke hulpbronnen terug in handen te nemen en de rijkdommen van ons land te herverdelen. Wij hadden vroeger een staat ten dienste van het imperium (VS). Voor de eerste keer slaagden we erin het Boliviaanse volk een Grondwetgevende Raad te laten kiezen die iedereen dezelfde rechten en plichten toekende. Dat was de moeilijkste fase: de confrontatie aangaan met de rechterzijde en de VS die samenspanden om onze doorbraak te verhinderen. We identificeerden de interne en externe vijanden, vooral de Amerikaanse ambassade", voegde de Boliviaanse president eraan toe.

Morales hekelde ook de voortdurende samenzwering tegen zijn leiding en hoe zijn vermogen om het presidentschap waar te nemen door hen werd onderschat. Daarna paste de Boliviaanse oligarchie haar positie aan tegen de genomen maatregelen en probeerde met een mislukte referendum in 2008 de regering omver te werpen. Hij benadrukte de verdediging die door de sociale beweging in die tijd werd opgenomen. "Tegenwoordig hebben we voor het eerst een waardige 'veelvolkerenstaat' in Bolivia", zei hij.

"Het weer in eigen handen nemen van onze natuurlijke bronnen is het resultaat van de veranderingen afgedwongen door onze sociale beweging." Volgens Morales liet dit toe om ’s lands economie te herstellen, met name in de olie- en gassector, die steeds werd verspild in het neoliberale model. Hij benadrukte dat Bolivia vandaag een sterk programma van openbare investeringen heeft, ter waarde van ongeveer 7,3 miljard dollar. Voor zijn tijd waren er enkel wat 'cadeautjes' van de multinationals.

Op het sociale vlak legde hij uit dat het geld van de Bolivianen niet geëxporteerd wordt noch geprivatiseerd zal worden. Nu wordt het door de regering overgemaakt aan de departementen en gemeenten om de extreme armoede te verminderen. Ook doet de regering zelf aan sociaal opbouwwerk ten behoeve van haar inwoners. Dit alles werd mogelijk dankzij de eenheid die het mogelijk maakt onze soevereiniteit te laten respecteren. Ze proberen ons te verdelen om ons, niet enkel politiek, te kunnen domineren maar vooral om onze rijkdommen te kunnen plunderen.

Diezelfde éénheid is nu aanwezig in Latijns Amerika en de Caraïben. Amerika zou een model van een continent moeten zijn. Omdat het een territorium zou moeten zijn van vrede en sociale rechtvaardigheid. Er zouden geen militaire bases moeten bestaan, geen staatsgrepen. Er moet een politiek van solidariteit bedreven worden. Latijns-Amerika moet zich bevrijden van haar technologische afhankelijkheid.

Aan de andere kant klaagt Morales dat de VS Latijns-Amerika verdeelt in wat zij de 'goede' staten vindt die militaire bases laten installeren en haar belangen verdedigt, terwijl de 'slechten' diegenen zijn die hun volk verdedigen en hun rijkdommen nationaliseren. "De VS heeft niet het recht ons als 'goeden' of 'slechten' te classificeren", zo beklemtoonde hij.

"Het neoliberalisme mag niet verder uitbreiden in Latijns-Amerika. Wij moeten ons verenigen en versterken." Hij stelt dat in Bolivia de politiek opnieuw betekenis heeft gekregen en riep de politici op om hun arrogantie af te leggen. Het publiek in het auditorium riep in koor: "Evo, vriend, het volk is met jou!"

Morales uitte zijn solidariteit met Cuba, Venezuela en Argentinië. "Wij mogen deze landen niet alleen laten in deze tijd. Het Cubaanse volk dat meer dan vijf decennia van blokkades en aanvallen heeft doorstaan. Als ze zien dat je dictaturen en staatsgrepen niet kan afdwingen, wat doen ze dan? Economische agressie. En als dat niet werkt proberen ze ons te verdelen. En als ook dat niet lukt proberen ze ons te domineren met een 'buitensporig' decreet zoals Obama heeft geprobeerd te doen met Venezuela."

Hij verklaarde dat een evenement zoals dit dient om zich te versterken en om de alternatieven te bestuderen die onze volkeren op hun weg naar ontwikkeling hebben. (Cubadebate; vert: Rudy Sohier)

Zie ook: Top van de Amerika’s in het teken van relaties tussen VS, Cuba en Venezuela

 


Share |