Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Huurdersorganisaties boeken succes tegen huurverhoging

7 april 2015 - Door huurders in het hele land wordt stevig onderhandeld over de eerstvolgende huurverhoging. Steeds meer huurdersorganisaties boeken daarbij succes en weten hun verhuurder ertoe te bewegen de huurstijging per 1 juli te beperken tot de inflatie of er zelfs helemaal vanaf te zien.

Van minister Blok mogen de huren van sociale huurwoningen voor het derde jaar op rij fors stijgen. Aan huishoudens met een inkomen tot € 34.229,- mag dit jaar 2,5 procent huurverhoging worden gevraagd, 1,5 procent méér dan de inflatie. Huishoudens met een inkomen tussen € 34.229,- en € 43.786,- kunnen een huurverhoging van 3 procent krijgen, voor huishoudens met een inkomen boven € 43.786,- gaat het zelfs om 5 procent.

De percentages die de minister jaarlijks vaststelt zijn een maximum. Het staat verhuurders vrij om voor een lagere huurverhoging te kiezen of er zelfs helemaal vanaf te zien. Er zijn maar weinig verhuurders die uit zichzelf besluiten de huren te matigen, maar als huurders goed over het voetlicht weten te brengen waarom dit noodzakelijk is willen verhuurders nog wel eens luisteren.

Dat geldt bijvoorbeeld voor Wonen Delden, een kleine corporatie uit Overijssel die ruim 700 woningen bezit. Huurdersvereniging Delden adviseerde om de huren te bevriezen. Dit omdat huurders de afgelopen jaren veel lastenverzwaringen en nauwelijks inkomensstijgingen hebben gehad, terwijl de verhuurder er financieel goed voorstaat. Resultaat is dat de sociale huurders van deze corporatie dit jaar géén huurverhoging krijgen. De geliberaliseerde huurders betalen alleen de inflatiecorrectie van 1 procent.

0 procent voor lage inkomens

De Drentse huurdersvereniging AH WOON bereikte eveneens een prachtig onderhandelingsresultaat. Met corporatie Woonborg wisten zij af te spreken dat huishoudens met een inkomen tot € 34.229,- (zo’n 80 procent van de huurders) dit jaar helemaal geen huurverhoging krijgen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het huurbeleid in de komende jaren. Die afspraken - vastgelegd in een overeenkomst tussen AH WOON en Woonborg – houden in dat er de komende jaren geen huurstijging boven inflatie zal zijn en dat de ‘streefhuur’ stapsgewijs wordt teruggebracht tot 59 procent van maximaal redelijk volgens het puntenstelsel. Goed nieuws voor zittende huurders en woningzoekenden in het werkgebied van Woonborg.

Alleen inflatiecorrectie

Huurdersvereniging Ookbions uit Hengelo wist voor elkaar te krijgen dat de huren dit jaar alleen met de inflatiecorrectie zullen stijgen, ongeacht het inkomen van de huurder. Hun corporatie Welbions had 2,5 procent in gedachten, maar liet zich overtuigen door de argumenten van Ookbions. Ook corporatie QuaWonen uit de Krimpenerwaard koos na constructief overleg met huurders voor een huurstijging van uitsluitend de inflatie. Een mooi succes voor het Centraal Overleg Huurdersorganisaties.

Onderhandelingen nog bezig

De onderhandelingen tussen huurdersorganisaties en verhuurders zijn nog niet overal afgerond. De komende weken zal duidelijk worden wat bij de diverse corporaties de precieze percentages per 1 juli zullen zijn, en of het huurdersorganisaties gelukt is om ook afspraken te maken die goed zijn voor de betaalbaarheid in komende jaren. De Woonbond wenst de huurdersorganisaties die nog in onderhandeling zijn veel succes en hoopt voor alle huurders op het best mogelijke resultaat.

 


Share |