Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


DNB: Loonstijging in Nederland onverantwoord laag


Het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank, aan het Frederiksplein in Amsterdam. (Foto: Wikipedia)

Van de redactie

2 mei 2016 - Werknemers in Nederland hebben de afgelopen jaren minder loonstijging gehad dan economisch verantwoord was. Dat volgt uit een studie van De Nederlandsche Bank (DNB), zo meldt Het Financieele Dagblad op 28 april jl. Daardoor is de koopkracht onnodig onder druk gekomen en zijn de bedrijfswinsten sterk opgelopen. De studie bevestigt het bestaande beeld dat de vakbonden er onvoldoende in slagen redelijke loonstijgingen voor werknemers op te eisen.

Arbeidsinkomensquote

DNB heeft een nieuwe, alternatieve berekening gemaakt van het aandeel dat de werkenden in de vorm van loon krijgen. Dat aandeel staat bekend als de 'arbeidsinkomensquote' (aiq). In de nieuwe berekening blijkt die veel lager uit te komen. Dat betekent dat er meer overblijft om rente te vergoeden of winsten uit te keren. Bij de huidige uitzonderlijk lage rente is het resultaat dat de bedrijfswinsten hoog zijn opgelopen.

Volgens de oude gebruikelijke berekening kwam de aiq vorig jaar uit op 78 procent. Dat betekent dat bijna 78 procent van alles wat er met elkaar is verdiend, de zogenaamde toegevoegde waarde, wordt uitgekeerd in de vorm van loon en er 22 procent overblijft voor rente en winst. Volgens de nieuwe berekening van DNB ligt de aiq met 73,5 procent veel lager vorig jaar. Dit houdt in dat een veel groter deel van de toegevoegde waarde overblijft voor winsten, terwijl de werknemers niet of nauwelijks profiteren van de toch al niet uitbundige groei. President Klaas Knot van DNB heeft al enkele malen verklaard dat het tempo van de loonstijgingen niet het probleem vormt van de Nederlandse economie.

ZZP'ers

Bij DNB bestond al langere tijd twijfel of de gebruikelijke methode om de aiq te berekenen niet achterhaald is. Het kernpunt is dat bij de tot nu gehanteerde berekening wordt verondersteld dat het inkomen van zelfstandigen, waaronder veel zzp’ers, aan dat van mensen in loondienst. Er zijn echter harde aanwijzingen dat de lonen van zzp’ers juist achterblijven bij die van mensen in loondienst. Een nieuwe benadering van de inkomens van zelfstandigen leert dat hun loon sterk is overschat. Het effect op de aiq is nog eens extra groot door de krachtige groei van het aantal zelfstandige werknemers in de afgelopen jaren.

Grote bedrijven profiteren

DNB heeft de nieuwe berekeningen alleen nog uitgevoerd voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven. De specialisten van de centrale bank werken nog aan een nadere uitsplitsing van de nieuwe aiq naar verschillende sectoren. De verwachting is dat deze aiq voor grote bedrijven die voor de exportmarkt werken nog lager is, terwijl veel bedrijven die voor de binnenlandse economie producten leveren een groter deel van hun omzet voor loon moeten bestemmen en daardoor minder winst maken.

Werkgevers tegen

Cees Oudshoorn, voorzitter werkgeversorganisatie VNO-NCW (Foto: De Ondernemer)

Zoals te verwachten was, keerden de werkgevers zich tegen het advies van DNB om de lonen sterker te laten stijgen. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Cees Oudshoorn, noemde het 'onzin'. "Hogere lonen zijn alleen maar een recept voor meer werkloosheid", waarschuwt hij. "Van onderbetaling is helemaal geen sprake."

De lobby van het bedrijfsleven erkent dat de koopkracht is achtergebleven, maar wijt dat aan het grote verschil tussen de loonkosten voor de werkgever en het netto inkomen voor de werknemer.

"Lastenverlichting is de enige route, maar dat ligt op de weg van de politiek", aldus Oudshoorn.

De vakbonden FNV en CNV omarmen juist het oordeel van DNB dat er een eind moet komen aan de loonmatiging in Nederland. Volgens de FNV is het hoog tijd dat de beloningen omhoog worden geschroefd. "Vooral de onderbetaling van zzp’ers moet stoppen", aldus Gijs van Dijk, vicevoorzitter FNV. VNO-NCW verzet zich tegen het gelijktrekken van zzp’ers en werknemers. "Stijging van het aantal zzp’ers is logisch gezien de hoge loonkosten en inflexibele arbeidscontracten", zegt Oudshoorn. PvdA minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil nog niet reageren op de DNB-studie.

Deflatie

De conclusies van DNB komen niet onverwacht. Wereldwijd maken centrale banken zich zorgen over deflatie als belangrijkste rem op de economische ontwikkeling. Deflatie betekent een krimp van de economie. De meeste mensen denken bij deflatie slechts aan dalende prijzen. Van deflatie is echter ook sprake wanneer er een steeds groter deel van het inkomen besteed moet worden aan schulden, vaste lasten en de meest essentiële goederen. Er blijft eenvoudigweg steeds minder over voor andere uitgaven, met als gevolg een krimping van de economie. Voor VNO-NCW is de oplossing duidelijk: Blijf van de winsten af en vergroot de koopkracht door lastenverlichting aan het bedrijfsleven! Dat dit leidt tot minder overheidsinkomsten, dus meer bezuinigingen, is niet hun 'pakkie an'.

Geldpers

De centrale banken proberen deflatie te bestrijden door de geldpers op volle toeren te laten draaien. Niet letterlijk in het drukken van geld, maar simpelweg met het digitaal invoeren in de computer. Wereldwijd gaat het om duizenden miljarden. De banken krijgen dit geld vrijwel gratis, door nauwelijks rente te hoeven betalen.

Het probleem is dat dit geld niet geïnvesteerd wordt in de productieve economie. Het wordt besteed om de koersen aandelenbeurzen omhoog te stuwen, wat alleen in het belang is van de vermogenden. Verder gebruiken de banken dit geld voor de lucratieve handel in papieren financiële producten. Gegoochel met statistieken kan niet verhullen dat er wereldwijd een economische recessie is. Misschien in landen als China, maar ook daar is de groei van de economie minder.

De lage rente heeft nog een ander effect. Levensverzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen maken nog nauwelijks rendement, waarmee hoogst twijfelachtig wordt of het pensioenstelsel voor de toekomst houdbaar is. Alleen al in de Verenigde Staten moet het astronomische bedrag van 350.000 miljard dollar opgehoest worden om de pensioenen uit te kunnen betalen.

Het beleid van lage rente of zelfs nul procent rente ondervindt dan ook steeds meer weerstand. Vooral in Duitsland groeit de kritiek op het lage rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Alleen zal verhoging van de rente de zeepbel die op de aandelenbeurzen is gecreëerd, waar de koersen van veel bedrijven niet meer in verhouding staan met hun reële waarde, uiteen laten spatten. Volgens veel analisten staan we dan ook binnenkort – wellicht nog dit jaar - voor een totale ineenstorting van het systeem, in een omvang waarmee de crisis van 2008 als een picknick te vergelijken is.

In Den Haag begint de ernst van de situatie ook door te dringen. De vaste Kamercommissie voor Financiën heeft op initiatief van SP’er Arnold Merkies, vrijwel unaniem besloten om ECB-voorzitter Draghi op te laten draven om opheldering te geven over het monetaire beleid. "Ik maak me grote zorgen over de stabiliteit van het financiële systeem", aldus Merkies. Hij heeft daar alle reden toe. Het nul procent rentebeleid en het ongekend geldpompen in de financiële sector maakt dat we volgens vele analisten acuut voor een economische en financiële ineenstorting staan van Bijbelse proporties.

 


Share |