Lees het in uw eigen krant. LEES DE WAARHEID DeWaarheid.nu
VOLKSEDITIE VOOR NEDERLAND
VCP.nu

HOME

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish


Bewijzen uit het ongerijmde

Van de redactie

21 april 2015 - Er zijn altijd feiten nodig om iets te kunnen bewijzen. En dan nog kan het zo zijn dat een bewijs niet sluitend te krijgen is. Politiek bedrijven op basis van bewezen feiten is niet bepaald de sterkste kant van onze democratie en het ziet er naar uit dat het er niet beter op gaat worden.

Degenen die menen te weten dat het voornamelijk Wilders is die voortdurend maar iets roept en dat net zo lang doet tot iedereen ook werkelijk denkt dat hij de waarheid spreekt hebben het grondig mis. Bijna alle politici treft dit verwijt, maar Wilders is wel het meest volhardend. Bovendien is Wilders volstrekt ongevoelig voor feiten die zijn waarheid ontkennen. Die houding heeft school gemaakt.

Vrijwel alle politici baseren tegenwoordig hun standpunten op aannames, niet grondig geverifieerde berichten in de media, gemor dat opstijgt uit luidruchtige onderbuikers. Zij worden vooral gedreven door electorale driften en motieven. Wilders is niet de enige, de eerste en ook niet de laatste politicus die willens en wetens iedereen bedot. Dit verwijt treft uiteraard ook de leden van elk willekeurig kabinet en ook Rutte 2 vormt hierop geen uitzondering.

Enkele voorbeelden:

- De beperking van de vrije artsenkeuze levert een
  besparing van ongeveer 1 miljard euro op.
- Het samenvoegen van ziekenhuizen levert een forse
  besparing en betere zorg op.
- Het uitbreiden van de controlerende taken van   zorgverzekeraars levert een forse besparing en betere
  zorg op.
- Het overhevelen van een groot aantal zorgtaken naar   gemeenten levert een forse besparing en betere op de
  patiënt gerichte zorg op.
- Het centraliseren van de uitbetaling van PGB voorkomt
  enorme fraude waardoor fors bespaard wordt zonder dat
  dit ten koste gaat van de zorg die patiënten nodig hebben.
- Zogenoemde wijkteams waarin de wijkverpleegkundigen
  een centrale rol vervullen leveren een forse besparing op   terwijl er tegelijkertijd maatwerk kan worden geleverd.
- De vorming van de Nationale Politie levert een grote
  besparing op terwijl de veiligheid vergroot wordt.
- De nieuwe invulling van de veiligheidsregio's levert een
  enorme besparing op die niet ten koste van de veiligheid
  gaat.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Voor de juistheid van geen van deze genoemde stellingen is bewijs geleverd, maar er zijn inmiddels bewijzen van het tegendeel te over. Die bewijzen worden niet voetstoots geaccepteerd. Het is vrijwel een automatisme om commissies, meldpunten en wat al dies meer zij in het leven te roepen om toch maar vooral op korte termijn geen enkele maatregel te hoeven nemen. Van het terugdraaien van maatregelen die heel slecht blijken uit te pakken kan al helemaal geen sprake zijn. Het Kabinet is dol op bewijzen uit het ongerijmde, echte bewijzen zijn vooral lastig en feiten zijn er alleen maar om genegeerd te worden.

Zo kon het gebeuren dat de coalitiepartners VVD en PvdA zich de afgelopen weken proberen te profileren als dienaars van hun respectievelijke achterbannen. De VVD is plotseling weer aan de uiterste rechterzijde te vinden, waar klassieke liberalen overigens niet thuis horen, en de PvdA wil weer linksom poetsen in plaats van lullen.

Tijd voor nieuwe bewijzen uit het ongerijmde:

- Het opvangen van vluchtelingen in de regio die ze willen   ontvluchten voorkomt armada's van volgepakte gammele   bootjes die om de haverklap zinken waardoor duizenden
  van die vluchtelingen verdrinken.
- Het samenwerken met dan wel gedogen van min of meer   bevriende dictaturen voorkomt eveneens stromen   vluchtelingen die heel Europa en vooral Nederland
  ontwrichten. Het is bovendien goed voor onze   handelsbetrekkingen.
- Afgewezen asielzoekers die eigenlijk het land moeten
  verlaten, maar dat niet kunnen of willen, voorzien van
  minimale basale levensbehoeften heeft een aanzuigende   werking op mensen die via Afrika een wisse dood of   mensonwaardig bestaan willen ontvluchten.
- Afgewezen asielzoekers die niet willen vertrekken kunnen   vergeleken worden met Willem Holleeder een bekende
  crimineel die gevangen zit omdat hij de uitspraken van   rechters niet negeert. Deze asielzoekers kunnen een
  voorbeeld aan Holleeder nemen.
- Het omkeren van de bewijslast met betrekking tot de   schadevergoeding ter zake de gaswinning in Groningen   voorkomt een groot aantal rechtszaken.
- Het omkeren van deze bewijslast zal de uit te keren   schadevergoeding enorm doen stijgen.

Voor geen van deze standpunten is een splinter bewijs te vinden, maar ze worden wel met volle overtuiging geponeerd door de VVD waar het rechts moet zijn en door de PvdA waar het links zou kunnen zijn.

De opsomming is niet limitatief. Met grote regelmaat worden wij om de oren geslagen met allerlei onbewezen standpunten, stellingen en beweringen. Dat alles om de kiezer te plezieren en geen politicus die dat ruiterlijk zal toegeven.

Het landsbelang, daar gaat het om. En daarnaast gaat het ook om verantwoordelijkheid nemen. Het is electoraal gezien politiek onverstandig alles op feiten en bewijzen te baseren. Want het verzamelen van feiten, het vormen van bewijs kost heel veel tijd en die tijd is er niet. Althans, die tijd wensen politici niet te nemen. Het volk wil standpunten, reacties en zoveel mogelijk onzinnige proefballonnen. Politiek is toch vooral volksvermaak waarin telkens kan worden voorzien door de boeren Koekoek die telkens opduiken in de politieke arena. Bram Koekoek Moszkowicz is daar het nieuwste voorbeeld van, hoewel het niet erg voor de hand ligt dat hij ook werkelijk gekozen gaat worden. De kans dat hij in een cel belandt is groter, als hij tenminste een voorbeeld aan Holleeder zal nemen en de rechter zal gehoorzamen.

De bed-bad-broodcrisis die momenteel speelt is er een voorbeeld van dat politici liefst feitenvrij en gewetenloos opportunistisch over lijken gaan. Vooral als het vreemde lijken betreft.

 


Share |